Checklista vid dödsfall

För att underlätta för dig som anhörig har vi samlat åtaganden i en sammanfattande checklista vid dödsfall. Hör gärna av er vid eventuella frågor, vi på Lova kan hjälpa till med både rådgivning och praktiska delar.

Checklista vid dödsfall –  10 viktiga steg att tänka på

Läs igenom vår checklista vid dödsfall för att få en enklare överblick på vad som behöver göras.

checklista vid dödsfall

 1. Om dödsfallet var väntat och sker i hemmet eller på ett boende tillkallas en läkare i första hand för att konstatera dödsfallet och skriva en dödsattest. Därefter beställs en bårtransport. Hör med boenden om det finns ett avtal med en särskild bårtransportör annars beställ bårtransport direkt hos oss på Lova Begravningsbyrå genom att ringa 010-33 33 623.
 2. Meddela andra om dödsfallet. Myndigheter inom stat, kommun och landsting informeras automatiskt av Skatteverket. Även många företag, banker och försäkringsbolag får automatiska uppdateringar från Skatteverket. Alla dödsbodelägare, familj, vänner, kollegor samt arbetsplats behöver få vetskap om dödsfallet av anhörig.
 3. Be oss på Lova Begravningsbyrå om ett dödsfallsintyg som utfärdas av Skatteverket. Dödsfallsintyget behövs för att kunna betala dödsboets räkningar samt säga upp eventuella avtal.
 4. Stoppa så fort som möjligt alla kostnader såsom el, sophämtning eller TV-licens. Se även över räkningar som dras via autogiro och avsluta dessa.
 5. Avsluta övriga abonnemang, medlemskap eller avtal.
 6. Ta kontakt med en begravningsbyrå och börja planera begravningen. Oss på Lova begravningsbyrå når du på 010-33 33 623 alla dagar 09-20. Initial rådgivning är naturligtvis kostnadsfri. Se även checklista vid begravning.
 7. Se över den avlidnes bostad:
  – Töm kylskåp, släng sopor, vattna blommor och klipp gräs. Sänk värmen i bostaden.
  – Eftersänd post
  – Samla in nycklar och extranycklar
  – Förebygg inbrott, ta tex hjälp av timer för belysningen.
  – Berätta för hyresförening, bostadsrättsförening eller grannar vad som hänt.
  – Ordna med tömning och städning av bostaden
  – Tänk även på övriga fastigheter, som fritidshus eller kolonilott.
 8. Se över den avlidnes försäkringsinnehav
 9. Ta hand om övriga ägodelar:
  – Lämna in vapen till polisen.
  – Hitta och ge nytt hem åt husdjur.
  – Hämta inlämnad tvätt och saker på reparation.
  – Se till att vården får tillbaka handikapphjälpmedel.
  – Hämta tillhörigheter på sjukhus.
  – Lämna överbliven medicin till apoteket.
  – Makulera ID-kort, pass, medlemskort och bensinkort.
  – Töm bil eller andra fordon på värdesaker och parkera på en lämplig plats. Meddela transportstyrelsen och den avlidnes försäkringsbolag att fordonet ska ställas av.
 10. Boka in en dag där alla dödsbodelägare kan träffas och gå igenom lösöre för att bestämma vad som ska slängas, sparas, skänkas eller säljas.