Askgravlund

Om du som anhörig önskar minneslund men ett mindre anonymt alternativ, då kan askgravlund vara något för dig. I en askgravlund finns det namn på alla avlidna som ligger begravda där. Som anhörig får du även vara med vid gravsättningen.

5 viktiga fakta om gravsättning i askgravlund

  1. askgravlundEn namnskylt eller plakett får sättas upp i askgravlunden för att hedra den avlidne.
  1. Gravplatsen märks inte ut och namnskyltar/plaketter är ofta placerad ihop på en vägg eller sten med övriga avlidna som vilar i denna lund.
  2. Askan sprids inte ut, som är vanligt i vissa minneslundar, utan gravsätts i jorden.
  3. Till skillnad från gravsättning i minneslund får anhöriga delta vid gravsättningen.
  4. Skötsel av askgravlunden ombesörjs av kyrkogårdsförvaltningen.

Vad är en askgravlund?

En askgravlund är en variant av en minneslund, men med ett par viktiga skillnader: dels får anhöriga vara med vid gravsättningen, och dels får namnet av den avlidne finnas i askgravlunden. En namnskylt eller plakett kan sättas upp för att hedra den avlidne och tas bort efter ca 25 år. Den exakta platsen får dock inte markeras eller smyckas. Askan gravsätts alltid i jorden och sprids aldrig i lunden.

Vad är skillnaden från minneslund och askgravplats?

En minneslund är helt anonym medan i en askgravlund är namnet på den avlidne markerat, oftast i form av en plakett. En annan viktig skillnad är att i en minneslund får du som anhörig inte vara med när askan sprids eller grävs ner vilket du får vid gravsättning i askgravlund. Om du istället väljer askgravplats får du en exakt plats var den avlidne är gravsatt. Detta alternativ blir än mer personligt än askgravlund.

Friare typ av gravsättning

Med en minneslund eller askgravlund får man en plats att besöka, men utan att förbinda sig till skötsel som följer med en gravplats. Kostnaden för både gravsättning och underhåll täcks av begravningsavgiften vi alla betalar för via skatten.

Om man vill sätta upp en skylt i askgravlunden betalar dödsboet kostnaden för skylt och gravering.

Kostnad för askgravlund

All skötsel av askgravlund tas om hand av kyrkogårdsförvaltningen och kostanden täcks av den obligatoriska begravningsavgiften. Namnskylten brukar vara i brons och fäst i regel på en väg eller större sten där namn, födelse- och dödsdatum graveras in på den avlidne. Namnskylten/plaketten inklusive ingravering bekostas i regel av dödsboet och kostar cirka 2000-5000 kr i avgift till kyrkogårdsförvaltningen.

Skötsel av askgravlund

All skötsel ombesörjs av kyrkovårdförvaltningen som ser till att det är rent och fint i askgravlunden. De tar även hand om den så kallade smyckningsplatsen och det avgränsade område där de avlidnas namnskyltar finns uppsatta. På smyckningsplatsen hedras minnet av den avlidne och här kan man ställa snittblommor och tända ljus. All kostnad för skötsel täcks av begravningsavgiften som alla måste betala via skatt.