Äktenskapsförord

Ett äktenskapsord bestämmer fördelning av egendom mellan två makar vid eventuell skilsmässa eller vid dödsfall. I detta avtal uppger makarna hur gemensam egendom ska delas upp sinsemellan och vem som ska få vad. Om ett äktenskapsförord saknas har vardera make rätt till hälften av allt de äger oavsett vem som ägt vad innan äktenskapet.

Vad är ett äktenskapsförord?äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan två makar eller blivande makar. I detta avtal kan makarna bestämma hur den gemensamma egendomen ska delas upp om äktenskapet upphör. Om ett äktenskapsförord saknas har vardera make rätt till hälften av allt de äger vid skilsmässa eller dödsfall. Det spelar ingen roll vem som egentligen äger vad från början.

5 viktiga fakta att känna till om äktenskapsförord

  1. Ett äktenskapsförord måste registreras för att vara giltigt. Registrering görs genom att skicka in ett signerat äktenskapsförord i original tillsammans med personuppgifter till Skatteverket. Ett äktenskapsförord är giltigt först när båda parter har signerat det och registreringen är klar hos Skatteverket.
  2. Ett äktenskapsord kan se mycket olika ut från fall till fall och därmed finns ingen specifik mall eller blankett som ska användas. Det kan dock vara bra att ta juridisk hjälp för att säkerställa korrekta formuleringar samt förhindra otydligheter.
  3. Om äktenskapsförord saknas delas all egendom på hälften oavsett om någon av makarna har köpt det innan äktenskapet. Personliga tillhörigheter av mindre värde såsom kläder får behållas av var och en. Dyrare saker däremot, som golfutrustning eller teknik, ingår alltid i bodelningen.
  4. Om någon av makarna har en enskild egendom, villkorad i ett testamente eller gåvobrev, delar makarna inte på denna egendom. Viktigt att känna till är att inget per automatik blir enskild egendom. Enskild egendom kan till exempel bestämmas utifrån att en av makarna har ärvt en förälder, som i sin tur har skrivit ett testamente där det står att arvet ska vara arvtagarens enskilda egendom.
  5. Ett äktenskapsförord går både att ändra och ångra men båda makarna behöver då skriva under ett nytt och skicka in till skatteverket samt meddela att det gamla ej längre gäller. En av makarna kan alltså inte ångra eller ändra ett äktenskapsförord utan att båda godkänner.

Hjälp med äktenskapsförord? Bli kontaktad av jurist.