Bouppteckning

När någon dör behöver en bouppteckning göras. En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av dödsboets tillgångar och skulder och ska upprättas och undertecknas inom tre månader efter dödsfallet.

Vad är en bouppteckning?

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Vid en bouppteckning gör ni en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Registrerad bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton. I bouppteckningen ska det framgå vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och  testamentariska arvingar. Var den avlidne personen gift ingår också den efterlevandes tillgångar och skulder. Egendom som ska delas med sambo ska också anges i bouppteckningen om sambon begär bodelning.

bouppteckning

Vem kan upprätta en bouppteckning?

Bouppteckning och efterföljande juridiska dokument får upprättas av privatpersoner. Det finns alltså inte något krav på att en jurist eller liknande ska stå för detta. Däremot är det en stark rekommendation att anlita någon med expertis inom fältet, vilket de allra flesta också gör. På så sätt kan man vara säker på att allt blir rätt och att bouppteckningen blir godkänd av Skatteverket. Bouppteckningen ligger till grund för både bodelning och arvskifte och därmed är det av största vikt att bouppteckningsprocessen blir korrekt utfört.

När och till vem ska en bouppteckning skickas? 

En bouppteckning ska upprättas och undertecknas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningshandlingen skickas därefter till Skatteverket för godkännande.

Måste alltid en bouppteckning göras?

Om den avlidne saknar tillgångar kan man ansöka om ett ekonomiskt bidrag hos kommunen som ska täcka begravningskostnader och andra kostnader som uppstått i samband med dödsfallet. Det som händer då är att dödsboet vänder sig till socialkontoret i den avlidna personens hemkommun och gör en dödsboanmälan som då ersätter bouppteckningen. Det är viktigt att inte betala några räkningar innan, och att säga upp autogiron och stående överföringar så fort som möjligt.

Vad kostar en bouppteckning?

På Lova Begravningsbyrå kostar en bouppteckning från 9 900 kr och priset kan stiga utifrån bouppteckningens komplexitet. Hur komplex själva bouppteckningsprocessen kommer att bli går inte att förutse. Det beror på en mängd olika faktorer. Exempelvis vilken typ av tillgångar som finns i dödsboet, hur den aktuella arvssituationen är förskaffad, omfattning av skulder samt mycket annat som kan komma att definiera bouppteckningens förfarande. Du får alltid en exakt prisuppgift för godkännande innan vi påbörjar vårt arbete. Enklare rådgivning samt offert är kostnadsfritt.