Testamente

Med hjälp av ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Det kan vara klokt att ta juridisk hjälp för att skriva ett testamente för att säkerställa att inga viktiga detaljer missas. Med ett tydligt testamente underlättar du för dina anhöriga och minskar risken för framtida tvister. Hos oss träffar du jurister som har stor kunskap och erfarenhet av testamenten samt övriga juridiska frågor som kan komma upp i samband med ett dödsfall. Välkommen att kontakta oss på 010 33 33 623 för att få professionell hjälp.

 Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument där det står skrivet hur dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång.

Varför ska ett testamente upprättas?

Testamente

Det finns juridiska begränsningar i hur ett arv kan fördelas. Om du vill att dina tillgångar ska delas upp på ett visst sätt är det bra att skriva detta i ett testamente. Detta för att undvika oklarheter och tvister mellan anhöriga. Testamentet är din chans att säkerställa att det du lämnar efter dig fördelas enligt din vilja.

En vanlig situation där ett testamente kan behövas är när föräldrar vill att gemensamma barn ska få hela arvet som enskild egendom. Även inom familjer som består av gemensamma barn och särkullbarn kan ett testamente bli viktigt. I dessa situationer kan det bli viktigt att förtydliga vem som ska få vad och hur mycket.

Viktigt att tänka på när det gäller testamente

  1. Testamentet måste vara skriftligt och bevittnas av två närvarande vittnen. Detta är ett formkrav som måste följas och övriga formkrav regleras i ärvdabalken. Att upprätta ett testamente på egen hand går bra men då vissa formkrav behöver följas kan det vara klokt att ta juridisk hjälp.
  2. Om du är gift och din make/maka dör ärver du allt om det inte finns särkullbarn eller ett testamente som anger annat. Eventuella gemensamma barn får vänta på sitt arv tills ni båda gått bort.
  3. Dina barn och barnbarn är bröstarvingar och kan aldrig göras arvslösa utan har alltid rätt till sin laglott. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv på en gång och behöver inte vänta tills styv- eller bonusföräldern går bort. Ett testamente kan reglera att särkullbarnet endast får rätt till sin laglott. Till laglott räknas hälften av det ursprungliga arvet. Detta kan avgöra huruvida din make/maka kommer att få råd att bo kvar i ert hem om någon av er skulle gå bort.
  4. Även i ett samboförhållande är ett testamente viktigt. Sambor ärver inte varandra utan endast den gemensamma bostaden och bohaget som utgör samboegendom delas upp. Om sambor vill ärva varandra måste ett testamente skrivas. All  egendom går annars till sambons eventuella barn/barnbarn i första hand och syskon/föräldrar i andra hand.

Testamentet som komplement till ett samboavtal

Om den avlidne levde i ett samboförhållande är testamentet ett viktigt komplement till ett samboavtal. Detta för att trygga ekonomin för den kvarvarande sambon. Ett samboavtal skyddar till viss del i händelse av ett dödsfall men det finns undantag. Det förekommer att önskan finns att en avlidens kvarlåtenskap ska gå till sambon i första hand och inte till dennes övriga familj. Om så är fallet behöver detta uttryckas i testamentet för att få någon verklig inverkan på fördelningen av arvet. Även om ett inbördes testamente existerar mellan sambor har barn till den avlidne alltid rätt att få ut sin laglott.

Läs mer här om juridiska tjänster vid dödsfall.