Begravning i andra trossamfund

Vi hjälper till att ordna begravningar inom de flesta trossamfund och har erfarenhet av hur begravningar går till inom många olika religioner. Nedan kan du läsa om hur begravningar går till inom olika trossamfund. Varmt välkommen för kostnadsfri rådgivning eller planering av begravning.

En vit moské med en halvmåne i toppen

Muslimsk begravning

En begravning inom Islam ska ske så snart som möjligt, helst inom 36 timmar efter dödsfallet. Innan kistläggningen tvättas och sveps den avlidne i närvaro av en Imam. Dena avlidne transporteras sedan direkt till moskén eller begravningsplatsen för begravningsbön och gravsättning. Graven placeras så att den döde är vänd mot Mekka.

Hinduisk begravning

Inom hinduism är kremering vanligast, och ska helst ske inom ett dygn efter dödsfallet. Efter kremeringen hålls en enkel ceremoni, ofta i en bostad. Urnan gravsätts i minneslund eller urngrav, eller sprids i ett rinnande vatten såsom en bäck eller flod.

Judisk begravning

I en judisk begravning vakas den avlidne fram till begravningsceremonin som hålls så snart som möjligt. Inför kistläggningen tvättas och sveps den avlidne. Kistan ska vara enkel. Den får inte innehålla metall och sammanfogas med träplugg istället för skruv. På judiska begravningar brukar det inte finnas några blommor. Ceremonin leds av en rabbi. I en vecka efter begravningen så visar de anhöriga sin sorg bland annat genom att stanna hemma utan att arbeta.

Buddhistisk begravning

Vid en buddhistisk begravning kan ceremonin äga rum före kremeringen eller gravsättningen eller i efterhand i form av en minnesceremoni. Jordbegravning i kista förekommer, men är inte lika vanligt som kremering. Ceremonin behöver inte ledas av någon speciell, men vid mer formella buddhistiska begravningar leder en munk eller nunna ceremonin. En buddhistisk begravning har ofta många gäster, där även avlägset bekanta deltar.

Ortodox begravning

En ortodox begravning sker så snart som möjligt efter dödsfallet. Kvällen innan begravningen hålls en gudstjänst i hemmet eller i kyrkan. Begravningsceremonin kan hållas i Svenska Kyrkans lokaler, eller i egna kapell eller kyrkor. Kistan är öppen under ceremonin så att gästerna kan ge den avlidne “den sista kyssen”, vilket är en kyss på en ikon eller ett kors i kistan samt den avlidnes panna. Jordbegravningen sker i samband med ceremonin. Eftersom den ortodoxa kyrkan är ett samlingsnamn för flera kristna ortodoxa kyrkor, kan innehållet i ceremonierna variera något.

Katolsk begravning

Inför en katolsk begravning vakas den avlidne i hemmet efter dödsfallet, och vänner och släkt kommer då på besök för att äta och samtala. En präst eller diakon besöker också hemmet för att be. Begravningsceremonin är som en mässa som leds av en präst eller en diakon. Under ceremonin kan kistan vara både öppen eller stängd under ceremonin. Gravsättningen sker normalt direkt efter mässan. Traditionellt är kremering inte använt, men accepterat.

Begravning i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kallas även mormonkyrkan. En begravning i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga liknar en kristen begravning med ceremoni, minnesstund och gravsättning. De närstående väljer var ceremonin och gravplatsen ska äga rum, men det sker i eget kapell och leds av församlingens ledare. En mormon jordsätts alltid i kista.

Begravning i Bahai

Vid en Bahai-begravning klär familjen eller någon från församlingen den döde själva. Ceremonin präglas av bön, sång och tal. Gravsättningen är en jordbegravning i kista.

Begravning i frikyrka

En begravning i frikyrka liknar oftast den svenska kyrkans, men skiljer sig mellan samfunden och deras kyrkohandböcker. Oftast är frikyrkosamfunden lite mer flexibla än svenska kyrkan när det gäller ceremonins innehåll.

Romsk begravning

En romsk begravning har ofta många begravningsgäster. Jordbegravning i kista är vanligast, och kremering endast i undantagsfall. Vid gravsättning ställer man kistan i en gjuten kammare, så att det inte kommer jord direkt på kistan.

Kristen begravning

En kyrklig begravning leds av prästen från den avlidnes församling. Ceremonin innefattar bland annat psalmer, griftetal, överlåtselse och avsked. Jordbegravning i kista eller kremation och urnsättning är valfritt.

Begravning i Jehovas Vittnen

Familjen till den avlidne väljer var begravningen ska äga rum, och kan välja att den äger rum i Jehovas Vittnens lokaler Rikets sal. En begravning med Jehovas Vittnen är enkel, och ofta väljs kremering eller en gravsättning direkt. I en begravningsceremoni hålls ett tal och ofta framförs en även en biblisk sång.

Kontakta oss för beställning av begravning. Vi ordnar begravningar inom de flesta trossamfund. Välkommen för kostnadsfri rådgivning.