Borgerlig officiant vid begravning

Officiant kallas den person som leder den borgerliga, icke religiösa begravningsceremonin. Denna person kan vara alltifrån en vän, släkting, någon från kommunen alternativt någon som har vana att vara officiant.

Borgerlig officiant vid begravning – vad gäller?

Borgerlig officiant kallas den person som leder den borgerliga, icke religiösa begravningsceremonin. Det finns inga formella krav på en officiant vid en borgerlig begravning men många brukar vilja ha någon som leder ceremonin och hjälper till att utforma innehållet. Till skillnad från en kyrklig begravning följer en borgerlig begravning inte en specifik ordning. Vid en borgerlig begravning är formen friare och anhöriga kan utforma innehållet helt efter egna önskemål. Här kan en rutinerad officiant vara mycket behjälplig då de har lång erfarenhet av att skapa en vacker och minnesvärd borgerlig ceremoni och kan komma med bra råd.

Vem kan vara borgerlig officiant?

En borgerlig officiant sitter och läser i naturen

Officianten kan vara alltifrån en vän, släkting, någon från kommunen alternativt någon som har vana att vara officiant. På Lova begravningsbyrå arbetar vi med ett brett nätverk av duktiga officianter och vi hjälper gärna till att förmedla kontakt.

Anlita en borgerlig officiant – gör så här:

  1. Lova Begravningsbyrå kan hjälpa till att förmedla en officiant enligt önskemål. Kontakta oss för mer information.
  2. Kontakta kommunen i den avlidnes hemstad som ibland har egna officianter som går att anlita till en borgerlig begravning.
  3. Undersök om en vän, släkting eller annan bekant kan passa för uppdraget och fråga om denna person skulle vara intresserad.

Vilken är officiantens roll vid en borgerlig ceremoni?

En borgerlig officiant har inte bara ansvar för att leda ceremonin utan brukar även hålla tal, läsa dikter och presentera sång och musik. En borgerlig ceremoni innehåller inte några religösa inslag utan officianten fokuserar mer på den avlidnes gärningar och liv på jorden. Upplägget är friare och följer inte någon speciell ordning vilket innebär att anhöriga kan vara med och bestämma innehållet tillsammans med officianten. Att anlita en officiant kan kännas tryggt och lämnar utrymme för anhöriga att fokusera på bearbetning av sorgen under ceremonin.

Vanligt är att träffa officianten minst en gång innan begravningen för att lära känna varandra. På detta möte vill officianten förstå mer om vem den avlidne var samt prata med anhöriga om upplägget för ceremonin. För att skapa sig en personlig bild av den avlidne brukar officianten ställa, precis som prästen gör inför en kyrklig begravning, frågor om den avlidnes familjeliv, yrkesliv samt fritidsintressen. Detta är viktigt för att begravningen ska bli så minnesvärd och personlig som möjligt.

Vad kostar en borgerlig officiant?

Vad en borgerlig officiant kostar varierar då graden av erfarenhet kan skiljas åt mellan olika officianter. Även upplägget på ceremonin kan påverka prisbilden. På Lova Begravningsbyrå tar vi mellan 4 000-6 000 kr för en borgerlig officiant.