Om begravningar (ta bort)

Att förlora en närstående är en omvälvande händelse och det är inte ovanligt att man känner sig orolig och förvirrad när det gäller allt det praktiska kring ett dödsfall samt begravning. Nedan finner du omfattande information om vad som händer vid ett dödsfall och vad du som anhörig kan behöva ta ställning till.
1. DIREKT EFTER DÖDSFALL
Första dygnet efter dödsfallet

Att förlora en närstående är en omvälvande händelse och det är inte ovanligt att man känner sig orolig och förvirrad när det gäller det praktiska kring ett dödsfall.

Vid ett dödsfall skall kroppen föras till sjukvården för att en läkare skall kunna utfärda ett dödsfallsintyg som sedan skickas till skatteverket. Oavsett om dödsfallet har skett på sjukhus, äldreboende, i hemmet eller på annan plats så är det sjukvården som ansvarar för att föra den avlidne till bårhuset. Kroppen transporteras sedan i kista från bårhuset till bisättningslokal där kroppen görs i ordning för begravning. Denna transport står dödsboet för och sköts av begravningsbyrån.

Tag snarast kontakt med övriga anhöriga/närstående och delge dödsfallet. Dessa personer kan i de flesta fall även ge tröst och stöd i tiden som kommer och det är även bra att tillsammans med anhöriga börja planera för de kommande veckorna. Om du saknar närstående kan sjukvården hjälpa dig med stödpersoner i form av sjukhuskurator, distriktläkare eller sjukhuspräst.

Välja begravningsbyrå

Ibland sker dödsfallet helt oväntat men även efter en lång tids sjukdom är det i allmänhet först efter dödsbudet man kan börja planera för begravningen. Ofta har man ingen tidigare erfarenhet av att ordna begravning och det är många frågor som dyker upp. Du har tid på dig att ordna begravningen och behöver därför inte ta några förhastade beslut. Tag kontakt med begravningsbyrån i lugn och ro. Tänk på att priset för en begravning varierar mycket från byrå till byrå.

Digitala begravningsbyråer, som Lova, tar ungefär halva priset mot vad en traditionell aktör tar. Sveriges Begravningsbyråers Förbund anger att en begravning kostar mellan 18 000 kr och 26 000 kr. Då vi arbetar efter en modern modell, som inte kräver lika höga kostnader för kontor och personal, kan vi erbjuda alternativ från strax under 10 000 kr. Dödsboet har det övergripande ansvaret för en begravning och det är även dödsboet som betalar för begravningen. Inom 30 dagar efter dödsfallet behöver begravningen äga rum.

Vilken form av begravning vill du ha?

De vanligaste formerna av begravningsceremonier är kyrklig begravning och borgerlig begravning.

Kyrklig begravning (enligt svenska kyrkans ordning)
Det vanligaste är att församlingsprästen i den församling du vill hålla begravningen i leder ceremonin. Om ni har en familjepräst eller annan präst som ni önskar ska leda cermonin går det givetvis också bra.

En begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning hålls oftast i en kyrka, ett kapell eller ett krematoriekapell. Många föredrar att vara i hemförsamlingens kyrka.

Själva begravningsgudtjänsten eller ceremonin har en viss ordning enligt kyrkan men musik och sång går att anpassa enligt den avlidnes eller era önskemål. Vanligen sjungs 2-3 psalmer men det går även bra att komplettera med en solist eller musiker för en mer personlig ceremoni. Kontakta gärna oss om ni behöver hjälp med att boka in en musiker. Som anhörig kan man välja att antingen säga några ord om den avlidne eller läsa en vacker dikt eller bibeltext.

En minnesstund efter begravningen är ett fint tillfälle att återknyta med de närmaste och få stöd i en stund när livet är tungt. Begravningsbyrån hjälper gärna till att boka en lokal men många väljer att ordna minnesstund själva i någons hem. Om ni behöver hjälp med catering, kontakta oss för förslag.

Borgerlig begravning
Icke-religiös (borgerlig) begravningsceremoni kan genomföras i något av stadens kapell. Kapellens inredning är neutral och kan iordningställas utan religiösa symboler. Det går även bra att välja annan lokal såsom hemmet om så önskas eller en plats i naturen som den avlidne tyckte om.

Alla har möjlighet att välja borgerlig begravning och denna kan utformas helt fritt efter önskemål från den avlidne eller anhöriga.

Den borgerliga ceremonin kan fortfarande innehålla religiösa inslag såsom psalmer och böner samt orgelmusik. De centrala delarna i en borgerlig begravning är i allmänhet tal över den döde samt musik och diktläsning.

En borgerlig begravningsförrättare, officiant, sätter ihop programmet och håller i ceremonin men anhöriga och vänner kan medverka såväl med tal och diktläsning som musiksolo. Vi hjälper gärna till att förmedla officiant men det går också bra att välja egen officiant om så önskas.

Vilket datum vill du ha begravningen?

Meddela oss tid och önskad plats så sköter vi bokning av plats.

2. FÖRE BEGRAVNING
Dödsannons

En dödsannons är ett av flera sätt att informera allmänheten om dödsfallet. Som regel tar du kontakt själv med nära vänner, kollegor och familj och berättar om dödsfallet. En dödsannons är ett sätt att nå bekanta till den avlidne samt meddela när begravningsceremonin kommer att äga rum och detaljer kring minnesstund.

Du kan välja att sätta in en dödsannons i den lokala tidningen där den avlidne bodde och har sina vänner. Vissa sätter även in en annons i de större dagstidningarna samt i lokala tidningar i städer där den avlidne verkat eller bott.

Vi hjälper dig gärna att utforma dödsannonsen samt kontaktar de tidningar du önskar att den ska visas i. 

Val av blommor

Blommor är ett vackert inslag i begravningen och bidrar till en fin och personlig stämning under ceremonin. Här kan du pryda såväl kista som kapell eller kyrka med den avlidnes favoritblommor eller växter. Välj mellan att plocka själv om säsongen tillåter eller ta hjälp av en duktig florist som gör vackra blomsteruppsättningar passande för tillfället. Det finns olika typer av blomsterarrangemang som är vanliga i begravningssammanhang:

Kistdekoration kallar man buketten som ligger ovanpå och pryder själva kistan.

Handbukett brukar vara en styckvis blomma som läggs vid kistan eller vid graven.

Sorgbukett är ofta en större bukett som står framme vid kistan under ceremonin. Här väljer en del en krans istället.

Dekoration av lokal är vanligt under själva ceremonin eller minnestunden. Här kan man pryda både sittplatser, bord, bänkrader och själva ingången med vackra blommor.

Se hela vårt urval av blommor. Om de blommor du önskar inte finns med på bild, kontakta oss så skräddarsyr vi blomsterarrangemang efter dina önskemål.

Val av urna

Urna beställer du enbart om den avlidne ska kremeras. Om du har valt minneslund där askan ska spridas för vinden så behövs oftast ingen urna. Vid gravsättning i minneslund, askgravlund eller på en askgravplats gravsätts askan direkt eller i en tygpåse från kyrkogårdsförvaltningen.

Vid akt med urna, dvs när kremeringen sker före ceremonin, kan det vara fint att lägga mer tid på att välja en urna som den anhörige skulle tyckt om eller som speglar dennes personlighet. Bra att tänka på är då att även välja en passande urndekoration till urnan.

Kremering sker i regel efter själva begravningsceremonin. Även om du väljer att kremera före ceremonin behövs alltid kista då den avlidne alltid kremeras i kista av arbetsmiljörättsliga skäl.

Klicka här för att komma till vårt urval av urnor. Ofta tillverkas urnan i bark eller trä. Om du har specifika önskemål på hur du vill att urnan ska se ut kontakta oss så kan vi i de flesta fall anpassa efter dina önskemål.

Val av kista

I samband med att du bokar din begravning så köper du även en kista. Vid avsked i kyrka/kapell och i vissa fall vid gravsten så vilar den avlidne i kistan. Bårtäcke att täcka kistan med finns till utlåning i kyrkan. Välj en kista som du tror passar den avlidne.

Vi har många prisvärda förslag. Klicka här för att komma till valet av kistor, vi tar gärna fram fler modeller om så önskas.

Val av gravsten

En gravsten reses vid gravplatsen och fungerar som ett minnesmonument för den avlidne. Sjäva gravstenen är ofta ett uthugget block av olika typer av granit och det vanligaste är en liggande eller stående gravsten. Ta tid på er att titta på gravplatsens omgivning så att gravstenen passar in i sin närmiljö. Beroende på församling så kan det finnas en del restriktioner gällande gravstenens utseende vilket är bra att kolla upp innan man väljer sten.

Klicka här för att titta på några vanligt förekommande alternativ som naturligtvis går att variera i utseende och form efter era önskemål.  

Transport

Kroppen transporteras i kista från bårhuset till bisättningslokal där kroppen görs i ordning för begravning. Denna transport står dödsboet för och ingår när du beställer¨ en begravning via oss. Efter begravningsceremonin ska den avlidne gravsättas och då sker transport till krematorium eller gravplats som också ingår i din beställning.

Visning

Visning innebär att anhöriga får se den avlidne en sista gång i kistan. För vissa känns det bra att ta ett sista farväl av den avlidne. Begravningsbyrån hjälper till med det praktiska såsom kläder och sminkning om så önskas. Vill man ha visning av den avlidne ska detta ordnas inom en vecka från dödsdatum. Om det inte görs inom en vecka behöver kroppen balsameras vilket begravningsbyrån också kan hjälpa till med.

Ceremoni och val av musik

Oftast planerar du hur ceremonin ska se ut samt vilken musik som ska spelas tillsammans med präst/officiant på vald plats. Vid borgerlig begravning har du större handlingsfrihet gällande hur ceremonin ska se ut än du har vid en kyrklig begravning som har en viss ordning. I kyrkliga ceremonier är det vanligt med 2-3 psalmer. Många väljer även att ha en musiker eller en solist på plats som sjunger eller spelar ett stycke som den avlidne tyckte om. Dikt eller bibelläsning samt tal till den avlidne från släkt och vänner förekommer också.

Kontakta oss om du önskar hjälp med musikval eller att boka en solist/musiker till ceremonin.

Minnesstund och eventuell catering

En minnesstund efter begravningen är ett fint tillfälle att återknyta med de närmaste och få stöd i en stund när livet är tungt. Begravningsbyrån hjälper gärna till att boka en lokal men många väljer att ordna minnesstund själva i någons hem eller på församlingshemmet. En del väljer eftermiddagskaffe och en kortare minnesstund medan andra gärna vill ha mat och dryck vid sittande bord.

Minnestunden är ett bra tillfälle att precis som namnet säger minnas den avlidne. Detta kan man göra på många olika sätt såsom tal, minnebok som deltagarna får skriva i på plats, foton eller filmer som skickas innan och visas upp vid middagen eller minnesföremål som tas med vilka symboliserar den avlidne. Även vid minnestund är det vanligt med sång och musik och här kan vi bistå med solister och musiker om så önskas.  

Du väljer själv vilka deltagare som ska bjudas in till minnestund. Vi hjälper gärna till med osa via vår webbsida.

Om ni behöver hjälp med catering samarbetar vi med cateringföretag som kan erbjuda olika typer av kök. Ofta är det trevligt att ha mat och dryck som den avlidne tyckte om.

Rådfråga gärna oss så hjälper vi till med menyval. Kontakta oss för offert.

Inbjudan samt programblad

Förutom dödsannons så skickar en del ut en separat inbjudan för att annonsera tid och plats för begravning. Många vill även ha tryckta program under själva ceremonin där man som deltagare kan följa med i ordningen samt se psalmtexter och namn på solosånger och musik.

Vi hjälper gärna till med design/tryck av inbjudan och programblad om så önskas. Klicka här för prisuppgift och förslag på grafik.

Begravning
Iordningställande av lokal

Vi finns på plats i god tid innan ceremonin börjar för iordningställande av lokal. Vi ser till att allt ifrån blommor till ljus och möblemang är på sin plats inför ceremonin.  

Leverans av kista och blommor

Kista och blommor levereras i regel cirka en timme innan ceremonin startar. Vi finns på plats för att ta hand om leverans av kista samt samordna med florist gällande blommor både innan och efter ceremonin.

Mottagande av gäster samt utdelning av program

Det kan vara skönt att även vår representant tar hand om gästerna när de anländer till lokalen och visar till sittplats. Om så önskas hjälper vi till med mottagande och utdelning av program samt övriga frågor från anhöriga.

Klädsel vid begravning

Att lägga ner tid och omtanke på sin klädsel till begravningen kan vara ett fint sätt att visa respekt för din anhörig.

Finns det ingen specifik klädkod angiven såsom ljus eller valfri klädsel är det mörk klädsel som gäller. Traditionellt bär män svart eller mörkblå kostym med vit skjorta och vit eller svart slips vid en kyrklig begravning. Kvinnor bär i sin tur svart klänning, dräkt eller kjol med svart eller vit blus. Ungdomar och barn behöver inte klä sig enligt ovan utan bär kläder de tycker om och känner sig fina i.

 

Efter bregravning
Kremering eller jordfästelse av kista

Begravningen följs av jordfästelse av kistan eller kremation. En viktig fråga att ta ställning till är valet mellan jordbegravning eller kremering. Med kremering menas att den avlidne bränns i sin kista till aska. Vid kremering sker spridning av aska eller gravsättning av urna några veckor efter begravningen. Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne sänks ner i en grav. I dag kremeras cirka 80% av de avlidna.

Bouppteckning och arvsskifte

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Om ni anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, till exempel en begravningsbyrå eller juridisk byrå, får ni hjälp av dem och behöver inte beställa Skatteverkets broschyr eller blanketter.

På Lova hjälper vi till med hela bouppteckningsförloppet om så önskas. Kontakta oss för offert.

När ska bouppteckningen göras?
Ni ska normalt göra bouppteckningen inom tre månader efter dödsfallet. Om ni inte har möjlighet att göra bouppteckning inom denna tidsperiod behöver ni söka anstånd hos skattekontoret.

Arvskifte
När ni skiftar boet så kallas det att ni gör ett arvskifte. Arvsskiftet är ett avtal mellan delägarna om hur tillgångarna ska fördelas. Det avtal ni skriver, den så kallade arvskifteshandlingen, ska ni inte skicka in till Skatteverket.

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. När någon avlidit ska dödsboets eventuella skulder betalas och ibland en bodelning göras. Ett arvskifte innebär att de tillgångar som återstår därefter delas ut mellan delägarna i dödsboet.

Städning av dödsbo

Vid en anhörings bortgång kan det vara mentalt jobbigt att gå igenom kvarlevor såsom kläder, möbler och alla andra minnen den avlidne har i sitt hem. Det kan ta mycket tid i anspråk och även innebära en fysisk ansträngning som är svår att ta hand om själv.

Vi kan hjälpa till med tömning, sortering och städning av dödsboet. Beroende på uppdragets omfattning kan vi ge dig en offert på kostnad. Kontakta oss för offert.

Har du frågor?

Vi har öppet alla dagar 09-20

010 - 33 33 623 eller gustav@lovabegravning.se

Välj färdigt paket eller skräddarsy själv

I vår bokning online får du enkel översikt över vad som ingår i en begravning. För att underlätta dina val kan du nedan välja mellan 4 olika begravningsalternativ och vi kan även anpassa innehållet helt efter dina önskemål. Välj något av paketen för att påbörja planeringen.

Direktkremation

Ingen begravningsakt

5 800 kr

 • Kista i obehandlad furu
 • Transport och kistläggning

Akt med urna

Kyrklig eller borgerlig

10 345 kr

 • Kista i obehandlad furu
 • Transport och kistläggning
 • Administration
 • Urna Alfa

Begravning med blommor

Kyrklig eller borgerlig

17 095 kr

 • Kista - Sandholm
 • Transport och kistläggning
 • Administration
 • Representant från Lova
 • Kistdekoration - Lova