Askgravlund och minneslund

I askgravlundar och minneslundar gravsätts askan utan urna. I en askgravlund finns en plakett med den avlidnes namn, medan en minneslund är helt anonym.

Minneslund

En minneslund är en plats där askan grävs ner i jorden eller sprids för vinden. En minneslund är en anonym gravplats, och som anhörig vet man inte exakt var i minneslunden som askan gravsatts. Av den anledningen får man som anhörig heller inte närvara vid gravsättningen.

Askgravlund

En askgravlund är en variant av en minneslund, men med ett par viktiga skillnader: dels får anhöriga vara med vid gravsättningen, och dels får namnet av den avlidna finnas i askgravlunden. Den exakta platsen får dock inte markeras eller smyckas. I en askgravlund gravsätts askan alltid i jorden.

Friare typ av gravsättning

Med en minneslund eller askgravlund får man en plats att besöka, men utan att förbinda sig till skötsel som följer med en gravplats. Kostnaden för både gravsättning och underhåll täcks av begravningsavgiften vi alla betalar för via skatten.

Om man vill sätta upp en skylt i askgravlunden betalar dödsboet kostnaden för skylt och gravering.

Smyckningsplats

Vill man hedra den avlidne i minneslunden eller askgravlunden brukar det finnas en smyckningsplats. Där kan man ställa snittblommor och tända ljus till minne av den avlidne.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss