Begravning utan ceremoni

Begravning utan ceremoni, även kallad direktkremation, är lämpligt att välja om man inte önskar en ceremoni eller önskar ha den vid ett senare tillfälle. Många gånger är begravning utan ceremoni ett önskemål från den avlidne själv alternativt är det de anhöriga själva som väljer detta då det kan vara svårt att enas om en tid som passar alla för ceremonin.

Vad innebär en begravning utan ceremoni?

Direktkremering är en begravning utan ceremoni. Detta innebär omhändertagande av den avlidne, transport till krematoriet, kremering och därefter gravsättning i minneslund eller urngrav. Finns en familjegrav och viljan är att den avlidne ska vila i denna är även detta möjligt vid en direktkremation.

5 viktiga steg att tänka på vid direktkremation:

  1. begravning utan ceremoniBegravning utan ceremoni eller direktkremation passar för er som inte önskar någon ceremoni överhuvudtaget. Det kan finnas flera anledningar, den avlidne kanske inte ville ha någon kremation eller att ceremoni önskas fast vid ett senare tillfälle.
  2. Enligt svensk lag ska en kremering ske inom 30 dagar från dödsfallet. Gravsättning av den avlidne behöver tas beslut om samt utföras inom ett år.
  3. Vid direktkremation är det vanligt att gravsätta i minneslund, askgravlund eller urngrav. Att sprida askan i naturen eller till sjöss förekommer också.
  4. Även vid begravning utan ceremoni krävs en kista. Detta är det lag på i Sverige på grund av arbetsmiljörättsliga skäl. Vid direktkremering köper man en enklare kremeringskista.
  5. Ett intyg för godkännande av direktkremation behöver alltid skrivas under av en anhörig. Detta för att en person behöver stå som ansvarig för beslutet i de fall att en annan anhörig skulle motsätta sig beslut om direktkremation.

Vad kostar en direktkremation?

Vid en direktkremering hjälper vi till med svepning, kistläggning, transporter, beställning av intyg samt bokning av kremering. En kista i furu är enligt svensk lag nödvändigt för transport till kremation.

För en direktkremering inkluderat transport och kistläggning tar vi på Lova 11 695 kr. Gravsten och gravplats eller kostnad för urna kan tillkomma.

Hur går en kremering till?

Kremering, även kallad eldbegängelse, har ökat mycket i Sverige de senaste åren. Över 80% av alla avlidna i Sverige kremeras. En kremering går till så att den avlidnes kropp förs till ett krematorium där kistan med kroppen i förbränns till aska i en kremationsugn. Ungefär 70-90 minuter tar det för kropp såväl som kista att förbrännas till aska. När allt är klart avlägsnas metallföremål såsom titanskruvar eller proteser. Allt stoft samlas upp och läggs i en askberedare som sedan maler stoftet till aska. Askan hälls ner i den urna som valts av anhöriga och urnan är sedan redo för gravsättning.

Regelverk kring urnan och askan

Kremering inom 30 dagar från dödsdatum

En kremering ska äga rum inom 30 dagar från den avlidnes dödsdatum. Efter kremering har anhöriga upp till ett år på sig att bestämma sig om gravsättning. Det är viktigt att tänka igenom vilken gravsättning som den avlidne skulle vilja ha, dock är det bra om beslutet om platsen för sista vilan tas inom rimlig tid och genomförs därefter.

Förvaring av urna innan gravsättning

Efter kremering har skett kan det dröja månader innan det är dags för gravsättning. Enligt lag får urnan aldrig förvaras i hemmet i väntan på gravsättning. Förvaring av urnan sker alltid på krematoriet eller hos kyrkovårdsförvaltningen.

Gravsättning i minneslund

En vanlig gravsättning i samband med direktkremering är att vila i minneslund. I en minneslund grävs askan ner i jorden eller sprids för vinden. En minneslund är en anonym gravplats och som anhörig vet man inte exakt var i minneslunden som askan gravsatts. Av den anledningen får man som anhörig heller inte närvara vid gravsättningen. Förutom minneslund är askspridning i naturen eller till havs ett alternativ.