Dödsannons

I en dödsannons beskriver man vem som har avlidit, vilka anhöriga som efterlämnats, samt tidpunkt och plats för begravningen. Det är ett sätt att meddela bekanta och andra som kände den avlidne.

Vem är dödsannonsen för?

En dödsannons är ett sätt att nå bekanta till den avlidne. Det är också en bra plats att meddela eller påminna om när begravningsceremonin kommer att äga rum och detaljer kring minnesstunden. Som regel tar man själv kontakt med nära vänner, kollegor, släkt och familj och berättar om dödsfallet. Vill man bara att de närmaste ska komma så kan man skriva att ”begravningen sker i kretsen av de närmaste”, och bjuda in var och en personligen.

Var annonserar man en dödsannons?

en dödsannons med symbol, datum och sörjande

Man kan välja att sätta in en dödsannons i den lokala tidningen där den avlidne bodde och hade sina vänner. Vissa sätter även in en annons i lokala tidningar i städer där den avlidne verkat eller bott. Man kan också annonsera i rikstäckande dagstidningar.

Vad dödsannonser kostar skiljer sig mellan de olika tidningarna, och beror även såklart även hur stor dödsannonsen är.

När man annonserar i en lokaltidning brukar det automatiskt skapas sökbara dödsannonser på nätet.

Vad innehåller en dödsannons?

En dödsannons är traditionellt utformad med en vacker symbol och kort information om den avlidne och begravningen. Dikter och verser till dödsannonser är vanliga och brukar vara en eller ett par korta rader. Men dödsannonsen kan utformas personligt om man vill. Den kan illustreras med ett foto och innehålla något man brukade säga till varandra, en strof ur en favoritsång eller ett ömt minne. Vi på Lova hjälper gärna till att utforma annonsen och kontakta tidningen. Vi har också mer än 1000 olika begravningssymboler att välja på till din annons.

Enkel checklista för dödsannons:

  • En symbol eller bild
  • En rubrik med vem som avlidit, med födelsedatum och dödsdatum
  • Vilka anhöriga som efterlämnats och sörjer
  • En hälsning eller dikt
  • Information om begravningen
  • Information om var minnesgåvor kan lämnas

Vi hjälper dig att utforma och skriva dödsannons.