Auktoriserad begravningsbyrå

Lova begravningsbyrå är en auktoriserad begravningsbyrå vilket betyder att vi är anslutna och auktoriserade av SBF (Sveriges Begravningsbyråers Förbund). Att vara en auktoriserad begravningsbyrå ställer höga krav på rådgivarens utbildning, möteslokaler, bilar och det material som vi delar med anhöriga.

Vad innebär det att vara en auktoriserad begravningsbyrå?

Auktoriserad begravningsbyrå

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer är anslutna och auktoriserade av SBF (Sveriges Begravningsbyråers Förbund). Att vara en auktoriserad begravningsbyrå innebär att begravningsrådgivaren har gått en specifik utbildning som är utformad och godkänd av SBF. Det finns även högt ställda krav på att anhöriga får ta del av ett korrekt material, hur lokaler för möten ser ut samt kvaliteten på de bilar som används för transport i samband med begravningen.

En auktoriserad Begravningsbyrå står under bevakning och har en stor kontroll minst vart femte år av SBF. En Begravningsbyrå som är auktoriserad har symbolen från SBF (till höger i bild) representerad på byråns webbsida eller i lokalen.

Vad kan jag som anhörig förvänta mig av en auktoriserad begravningsbyrå?

Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet för dig som anhörig i en svår stund. Det är av största vikt att du ska kunna lita på att den begravningsbyrå du anlitar genomgår kontinuerlig granskning och har krav på att leverera kvalitativa tjänster. Som anhörig kan du förvänta dig följande när du anlitar en begravningsbyrå som är auktoriserad:

  1. God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den avlidne.
  2. En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid en skriftlig bekräftelse på kundens beställning. Kostnaderna ska vara tydligt specificerade i olika poster och summerade i ett totalt pris. Köpvillkor ska vara tillgängliga för anhöriga att ta del av.
  3. En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar behöver teckna SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring.
  4. En auktoriserade begravningsbyrå omfattas även av SBF:s reklamationsnämnd. Detta innebär att det finns en garantifond som uppgår till minst 200.000 kr. Denna fond garanterar att anhöriga går ekonomiskt och ideellt skadefria ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.

Vad är SBF (Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer)?

SBF bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet.  Organisationen är politiskt och religiöst neutralt.

SBFs uppgift är att:

  • Verka för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande
  • Främja god begravningssed och yrkesetik
  • Ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd
  • Tillvarata medlemmarnas yrkesintressen
  • Bistå medlemmarna vid yrkets utövande

SBF har som uppgift att ta fram material som anhöriga får av den auktoriserade begravningsbyrån. Här kan du ladda ner detta material som kan vara bra att läsa inför planeringen av en begravning:

Ett stöd för minnet
Ett minne för livet – råd från begravningsbyrån

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss