Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla i Sverige som har kommunalt beskattningsbar inkomst. Begravningsavgiften går till att finansiera gravplatser till alla folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Alla människor som bor och är skrivna i Sverige har därmed rätt till en kostnadsfri gravplats efter sin död.

Begravningsavgift – 5 viktiga fakta att känna till

tre högar med pengamynt

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till en kostnadsfri gravplats. Den begravningsavgift vi betalar via kommunal inkomstskatt täcker denna kostnad och ser till att vi blir värdigt omhändertagna efter vår död och får en plats för sista vilan.

 1. Vad ingår i begravningsavgiften?
  All skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, krematorier och begravningskapell. Även lön åt personal på kyrkogårdsförvaltningen täcks av avgiften. Utöver detta ingår bisättning, kremering, vissa transporter, gravsättning samt gravplats i 25 år. Begravningsavgiften säkerställer att alla människor som avlidit får en värdig behandling och blir ordentligt omhändertagna.
 2. Hur skiljer sig begravningsavgiften från kyrkoavgift/skatt?
  Kyrkoavgift betalar du endast om du är medlem i Svenska kyrkan. Därav är dessa avgifter separerade på skattsedeln och avgifterna har inget med varandra att göra.
 3.  Vem betalar begravningsavgift i Sverige?
  Alla folkbokförda människor i Sverige betalar begravningsavgift via den kommunala inkomstskatten. Detta är ingen valfri skatt utan en årligen återkommande avgift vars inbetalning sker automatiskt via skattsedeln.
 4. Vad kostar begravningsavgiften?
  För 2019 är avgiftssatsen 25,3 öre per hundralapp. För någon som tjänar 250 000 kr per år blir det alltså 633 kr/år.
 5. Vad täcks inte av begravningsavgiften?
  Skötsel av gravplatsen täcks inte av begravningsavgiften, denna omvårdnad behöver ombesörjas av anhöriga själva.

Vad ingår i kyrkoavgiften (kyrkoskatten)?

Kyrkoavgiften är en annan form av beskattning som till skillnad från begravningsavgiften enbart betalas av medlemmar i Svenska kyrkan. Detta ingår i kyrkoavgiften:

 • Präst från Svenska kyrkan till begravningen.
 • Lokal till begravningen i form av kyrka eller kapell.
 • Kyrkomusiker.
 • Bärare till kistan (processionsbärare).

Innan du tar beslut om vilken typ av begravning du vill ordna kan det vara bra att kolla upp om den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om personen inte är medlem i Svenska kyrkan har du således inte rätt att ha begravningen kostnadsfritt i kyrkan utan måste hyra den.