Begravning med urna

Begravning eller akt med urna blir allt vanligare och innebär att du har en urna istället för kista på begravningsceremonin. Kremering görs innan själva begravningen.

Att välja begravning med urna

Man väljer om man vill samlas kring en kista eller en urna på begravningsceremonin.

Med urna blir det mer flexibelt både med plats och tidpunkt för ceremonin. En urna kan man bära med sig nästan var som helst, och vid kremering kan man vänta upp till ett år med gravsättning. Även om man väljer urna vid begravningen behöver man köpa en kista, eftersom kremeringen alltid sker med kista enligt svensk lag.

En urna med en urndekoration bestående av gula rosor

En annan fördel med urna är att du kan välja att ha gravsättningen direkt i anslutning till begravningsceremonin vilket är något många ser som en fördel. Vid kistbegravning kremeras den avlidne efter själva ceremonin och du behöver därför gravsätta vid ett senare tillfälle.

Gravsättning med urna i naturen

En del önskar att gravsätta till sjöss eller på annan godkänd plats i naturen och då passar begravning med urna bra. Om du väljer gravsättning till sjöss krävs länsstyrelsens godkännande och ofta sker själva begravningsceremonin på en båt till havs. Det finns då en speciell sandurna som lämpar sig för denna typ av ceremoni.