Vett och etikett på begravning

En begravning är en slags högtid, där man hyllar den avlidnes minne. Men det är också ett tillfälle att visa de närmast anhöriga sitt stöd och deltagande. Att tänka på vett och etikett på begravning är viktigt för att visa respekt för den avlidne samt anhöriga.

Vett och etikett på begravning

vett och etikett på begravningVad bör jag som gäst främst tänka på gällande vett och etikett på begravning?

  1. Kom i tid, helst 15 minuter innan begravningen börjar. Det kan vara trevligt att hinna hälsa på de närmast anhöriga samt övriga gäster.
  2. Klä dig rätt och enligt föreslagen klädkod. Om ingen specifik klädkod har angetts kan du läsa mer här om klädsel på begravning.
  3. Tänk på kondoleans och förbered enligt önskemål. Läs mer nedan om vad du ska tänka på vid överlämning av kondoleans.
  4. Bör jag “tacka” för att jag fick delta efter begravningen? Enligt gammal sed behöver gäster inte tacka för begravningen. Att delta vid begravningsceremonin räcker för att hedra minnet av den avlidne och inget tack i efterhand behövs till de anhöriga. Om du vill nämna begravningen i samtal med anhöriga bör du undvika ordalag som “tack för senast” och istället prata om att du tyckte det var en vacker och minnesvärd begravning.

Vart i kyrkan eller kapellet ska jag sitta?

I kyrkan brukar den avlidnes släkt sitta på högra sidan, med den närmaste familjen längst fram. Vänner och bekanta sitter på den andra sidan. Om det är få gäster så sitter alla på samma sida. I vissa kyrkor och kapell finns det ingen mittgång. Om du är osäker kan du fråga  prästen eller annan personal.

Om begravningen är borgerlig finns det inga formella regler, men den närmaste familjen sitter alltid längst fram.

Klädsel på begravning

Självklart vill man klä sig rätt när man går på begravning. Ibland finns det en klädkod att följa, men även när det inte finns något uttalat kan det kännas bra att klä upp sig. På så sätt visar man respekt och deltagande. Ju närmare anhörig, desto mer formellt bör man vara klädd. Frågorna kan vara många gällande klädsel och därför har vi en separat sida med mer information om klädsel på begravning.

Barn på begravning

Att berätta för ett barn att någon nära har gått bort kan kännas svårt. Som förälder vill vi skydda våra barn så långt det går från saker som kan väcka jobbiga och ledsna känslor. Ofta hanterar barn ett sorgbesked mycket bättre än vad vi tror och det är bra att göra barn delaktiga i det som har hänt. På Lova begravningsbyrå får vi många frågor gällande hur man ska tänka med barn i samband med begravningen och därför har vi en separat sida med mer information om barn på begravning.

Är det tillåtet att fotografera på en begravning?

Beror på. Anhöriga bestämmer om det är tillåtet att fotografera på begravningen. Hör i första hand med dem och i andra hand med den begravningsbyrå som anordnar begravningen. Om anhöriga godkänner fotografering tänk på att foto med försiktighet så det inte stör, det vill säga innan och efter ceremonin men inte under.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss