Integritetspolicy

Dataskydd är en förtroendefråga och ditt förtroende är viktigt för oss. För att du ska känna dig säker när du besöker vår webbsida, håller vi oss strikt till de lagliga bestämmelserna när vi bearbetar dina personuppgifter. Vi vill i denna policy informera om vår insamling och användning av din personliga data. Här förklarar vi vilka uppgifter som samlas in från dig på vår webbsida och hur vi använder dem. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande vår integritetspolicy.

 

Integritetspolicyn uppdaterades 2019-06-03

Definitioner

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Denna information är exempelvis namn, adress eller e-postadress samt övrig information genom vilken en fysisk person kan identifieras.

Benämningen “Webbsida” syftar på Lova Begravningsbyrås domän www.lovabegravning.se. “Besökare” syftar på den person som besöker vår domän.

“Beställare” är den person (fysisk eller juridisk) som beställer Lova Begravningsbyrås tjänster.

“Dödsbo” efter den avlidne som företrädes av en beställare som för dödsboets räkning köper Lova Begravningsbyrås tjänster.

“Kund” är mottagaren och beställaren av tjänsten.

Personuppgiftsansvarig

Lova Begravningsbyrå AB (org. nr 559062-1552) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när det gäller köp på  www.lovabegravning.se.

Hur och varför lagrar Lova Begravningsbyrå dina personuppgifter?

När du gör en beställning hos oss lagrar vi dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och ditt personnummer, i syfte att kunna leverera vår tjänst samt för kundkommunikation och marknadsföring. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med riktlinjerna i dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). I den här integritetspolicyn beskriver vi på vilken rättslig grund vi samlar in personuppgifter, hur och varför vi hanterar personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Lagringsperiod

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de.

Vi kommer att spara personuppgifter i 36 månader efter din senaste beställning för att kunna hjälpa till med eventuella reklamationsärenden samt slutföra uppdraget. Därefter kommer vi att avidentifiera dina personuppgifter vilket innebär att vi avlägsnar alla identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas inte längre går att koppla samman med dig som fysisk person.

Vi kommer att spara personuppgifter till direktmarknadsföring 12 månader efter ditt senaste köp, du kan själv välja att avsluta direktmarknadsföringsutskick innan dess.

Därutöver sparar vi dina uppgifter under den tid vi är skyldiga att göra det för att fullgöra förpliktelser t.ex. avseende gravsättning.

Behandling av personuppgifter för beställning av tjänster från Lova Begravningsbyrå

Tjänster som genomförs gentemot beställaren och dödsboet:

  • Genomförande av transport (inklusive kistläggning).
  • Tillhandahållande av catering.
  • Tillhandahållande av blomsterarrangemang.
  • Tillhandahållande av kista, gravsten eller urna.
  • Alla juridiska tjänster.
  • Kontinuerlig kundtjänst gentemot dig som beställare

 Kategorier av personuppgifter:

  • Namn.
  • Personnummer.
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Personuppgifter samlas in för att planera och genomföra begravningen samt i kontakt med församling eller någon av Lova Begravningsbyrås samarbetspartners såsom florist, catering och leverantörer av kista, urna eller gravsten. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som beställare.

Behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Möjliggöra kundkommunikation

Lova Begravningsbyrå skickar kundkommunikation per e-post baserad på din tidigare beställning hos Lova Begravningsbyrå. Via epost-baserad marknadsföring kan vi anpassa våra tjänster, erbjuda relevanta tilläggstjänster samt upprätthålla en relation till dig som kund.

Kommunikation som kan komma att utföras:

Skapandet av personliga epost-utskick och generella erbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter (e-post)
Angivna kundval avseende produkter och tjänster.

Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information till kund.

Dina rättigheter

Rätt till information kring hur vi behandlar dina personuppgifter:

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter har du rätt att begära information om detta. (Dvs information om ändamål, lagringsperiod, information om varifrån uppgifterna har samlats in.)

Om vi mottar en begäran från dig om tillgång kan du komma att behöva uppge ytterligare uppgifter. Detta för att vi ska kunna säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse eller begränsning av personuppgifter:

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Du har också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter eller begränsa dem. Begränsa lagring av personuppgifter kan vi göra i den mån det är möjligt för att Lova Begravningsbyrå ska kunna slutföra uppdraget vi åtagit oss.

Rätt till radering:

Du har rätt till att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

Användning av Cookies

Lova Begravning använder så kallade cookies för att förstå mer om de användare som besöker vår webbsida. En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du väljer själv om du vill acceptera cookies för en webbsida och cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast din webbläsare. Med hjälp av cookies kan vi hela tiden förbättra användarvänligheten på vår webb och därmed ge dig som kund en bättre och enklare upplevelse. Användning av cookies ställer du in i din webbläsare och om du väljer att inte tillåta cookies kan det vara bra att känna till att delar av vår webbsida kan komma att fungera mindre bra då webbsidan behöver registrera dig som ny besökare varje gång. Du kan när du vill gå in under inställningar i din webbläsare och radera cookies.

Webbanalys – Google Analytics

För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade cookies, textfiler som lagras på din dator.

Retargeting och datainsamling genom Facebook och Google för bannerannonsering

Inom ramen för retargeting och bannerannonsering använder vi tjänster från tredje parter, som sparar cookies på vår sida. Härvid handlar det om följande tillhandahållare:

Facebook Inc
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

Alphabet Inc
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA; https://policies.google.com/privacy