Sorg, saknad och sorgbearbetning

Sorg och saknad vid dödsfall är svåra känslor att hantera. Oavsett om det var väntat eller oväntat drabbas man som anhörig av olika nivåer av chock eller tomhet, saknad eller sorg. Att sörja kan vara smärtsamt, jobbigt och tröttande. Hur länge sorg varar varierar och det finns ingen yttre gräns för hur länge du får sörja. Här kan du läsa mer om hur du kan få hjälp att hantera sorg och saknad.

Olika reaktioner vid sorg och saknad

Sorg är alla de känslor, tankar, kroppsliga reaktioner och förändrade beteenden som du kan få vid en förlust. När och hur sorgen påverkar en människa är olika. Det kan tex vara skillnad på sorg vid ett plötsligt och oväntat dödsfall i förhållande till den sorg som uppstår vid dödsfall efter en tids sjukdom.

Hur du känner vid sorg  och saknad varierar. Här är några exempel på känslor som kan uppstå:

 • Stark saknad och längtan efter den som har döttsorg och saknad vid dödsfall
 • Nedstämdhet och förtvivlan
 • En känsla av overklighet
 • Tomhet eller meningslöshet
 • En känsla av övergivenhet
 • Ångest och oro
 • Ilska och irritation
 • Skuldkänslor

Ofta dyker frågor upp kring meningen med livet samt hur livet ska kunna få mening igen. En känsla av att vara “drabbad” biter sig fast och många har svårt att förstå hur detta kunde inträffa.

Det är viktigt att försöka ta hand om de känslor som uppstår vid sorg. Om man behöver stöd finns hjälp att få. Vänd dig till kuratorer, kyrkans jourhavande präst och andra stödgrupper om sorgen blir övermäktig. Det kan vara skönt att ta en paus från jobb eller skola om möjligt.

Terapisamtal vid sorg

Om du känner att du vill ha professionell hjälp av en terapeut som är utbildad inom sorgbearbetning kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med en erfaren och duktig terapeut. Anna som vi samarbetar med är diplomerad psykosyntesterapeut och tar emot personer i individuell terapi. Hon är utbildad i sorgbearbetning och har gedigen erfarenhet i mötet med personer som upplever sorg kring nära relationer.

Terapin är utformad i tre samtal för att orientera oss i din förlust och vad som ligger kvar i dig kring den person du förlorat. Det kan vara saker som inte blev sagda, det kan vara svårare upplevelser och känslor men det kan också vara känslor av tacksamhet.

Kontakta gärna Anna tel: 073 981 65 79 eller email: anna@lovabegravning.se alt. annamonciakonrad@gmail.com.

Kostnad: 3 samtal á 60 min 1 800:-

Vad kan jag göra själv för att underlätta sorgarbetet?

 1. Ät och sov regelbundet. Aptiten kan svikta vid sorg och det är viktigt att försöka äta på fasta tider även vid avsaknad av hungerkänslor.
 2. Om möjligt, berätta för vänner och kollegor om hur du känner samt vilket stöd du önskar få. Många vet inte vilket typ av stöd som är korrekt att ge vid sorg därav är det bra om du själv har möjlighet att säga vilket typ av bemötande som känns bra för dig.
 3. Anslut till en stödgrupp där du kan berätta om dina känslor i ett mer “neutralt” sammanhang och lyssna på människor i liknande situation. Exempel på stödgrupper för personer i sorg:
  – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES
  Vi som mist någon mitt i livet, VIMIL
  Föreningen Vi Som Förlorat Barn, VSFB
  – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV
  Randiga Huset.
 4. Red ut och ta reda på saker som känns oklart eller förvirrat i samband med dödsfallet. Exempel på detta kan vara att boka ett samtal med sjukvården och de personer som vårdade personen som gått bort.
 5. Ordna och gå på begravning. Många gånger är det en viktig del i sorgarbetet att ha någon form av avskedsceremoni. Själva ritualen och att minnas tillsammans med andra närstående kan hjälpa.
 6. Att föra dagbok eller skriva ner tankar runt sorgen kan ibland hjälpa. Beskriv i skrift hur sorgen känns eller skriv direkt till den som dött kring vad du känner.

Sorg på begravning

Begravningen är en del av sorgearbetet och kan väcka starka känslor. Många tvekar inför att gå på begravning i rädsla för hur man ska reagera samt hur detta kan tolkas av övriga sörjande. Sorg kan visa sig på olika sätt, och det finns inget rätt eller fel sätt att sörja. Hur lång tid man sörjer är också olika.

Vi får många frågor om barn på begravning och har därför en separat sida om detta samt hur barn hanterar sorg och saknad.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss