Urnsättning

Urnsättning är en typ av gravsättning som på många sätt liknar den traditionella jordbegravningen, där kistan sänks ner i jorden. Skillnaden är att vid urnsättning sänks en urna ned i jorden istället för en kista. Den stora skillnaden är att en urnsättning inte behöver ske inom 30 dagar från dödsfallet då kremering alltid föregår urnsättningen. Denna form av gravsättning ger anhöriga god tid på sig att bestämma platsen för den sista vilan.

Urnsättning i urngrav

Urnsättning i urngrav passar för de anhöriga som vill att gravsättningen föregås av en kremering och vill ha längre tid på sig för att utse en lämplig gravplats, än de 30 dagar som gäller vid jordbegravning.

En urngrav har samma upplägg som kistgrav där gravskötsel tas om hand av de anhöriga. Vid en urngrav ges möjlighet för de anhöriga att plantera samt dekorera med ljus, lykta eller blombuketter. Du kan även ha gravsten. Andra former av gravplatser såsom minneslund och askgravlund är mer anonyma och som anhörig vet du inte exakt vart den avlidne ligger begravd.

Hur går en urnsättning till?urnsättning

En urnsättning går bra att utforma fritt enligt anhörigas önskemål. Kremering sker inom 30 dagar från dödsfallet och därefter är det kyrkogårdsförvaltningen alternativt krematoriet som förvarar urnan i sin vård. Urnan får enligt lag inte förvaras i hemmet.

Många gånger tar anhöriga farväl på begravningsceremonin och urnsättning sker vid ett senare tillfälle. Ibland är inte ens anhöriga med på urnsättningen utan detta sköts i regel ett par dagar senare av kyrkogårdsförvaltningen. En del vill att själva begravningsceremonin ska ske i samband med urnsättningen och man kan då även välja ha hela ceremonin vid gravplatsen. Urnsättningen går till så att urnan sänks ner i graven med hjälp av ett rep och därefter grävs graven igen. Defilering, det vill säga att anhöriga tar farväl genom att lägga en blomma, går bra att ha även vid urnsättning. Handbuketten läggs då ned efter att urnan har sänkts ner i graven.

Om urnsättningen sker vid ett senare tillfälle, när begravningsceremonin redan har ägt rum, brukar endast de närmast anhöriga vara med.

Hur många urnor rymmer en urngrav?

En urngravplats är en mindre variant av en kistgravplats, gjord för att gravsätta urnor i. En urngravplats har vanligtvis utrymme för mellan fyra till nio urnor. Urngravar finns på de flesta kyrkogårdar i Sverige. Då en urngrav har utrymme för mer än 1 urna går det bra att ha en urngrav som familjegrav. I en kistgrav går det bra att även gravsätta urnor dock inte tvärtom. Kyrkogårdsförvaltningen vet vanligen via en specifik mall hur urnorna är placerade. Därav gräver de hålet där det finns plats för en ny urna.

En gravplats för kista eller urna upplåts vanligen under 25 år. Sedan har du rätt att förnya gravrätten mot en avgift. Urnor finns i olika modeller och material. Vid en gravsättning i urngrav används alltid förgängliga material som bryts ned i naturen. Vi har ett brett utbud av olika urnor som passar vid urnsättning och som är biologiskt nedbrytbara.

Gravsten används vid urngrav

Vanligast är att en gravsten används för att markera en urngrav. Om det är en familjegrav sedan tidigare görs en textkomplettering på gravstenen. Om det är en helt ny grav sätts en gravmarkör på platsen i väntan på stenen som beställs och tillverkas av ett stenhuggeri. Vid en ny grav tar det ca 6 månader för jorden att sätta sig och om stenen sätts dit tidigare kommer den snabbt att börja luta. Därav väntar man alltid ca 6 månader innan en gravsten monteras vid en ny grav.

Läs mer om olika typer av gravsättningar.