Samboavtal

Att upprätta ett samboavtal kan underlätta att en bodelning vid eventuell separation blir så konfliktfri som möjligt. Kontakta gärna oss om du har frågor eller behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal.

Samboavtal – 5 viktiga fakta att känna till

  1. samboavtalOm inget samboavtal existerar omfattas sambor av sambolagen. Denna lag reglerar vad som händer om samboförhållandet upphör.
  2. I juridisk mening räknas två personer i ett parförhållande, som bor stadigvarande ihop med gemensamt hushåll, som sambor.
  3. Det som står i lagen upphör att gälla helt eller delvis för de sambor som upprättar ett samboavtal.
  4. I samboavtalet kan ni styra vem som ska ha vad i händelse av separation. Ett exempel kan vara äganderätten till den gemensamma bostaden som är vanligt att reglera i ett sådant avtal.
  5. Vid ett dödsfall ärver sambor per automatik inte varandra utan ett testamente måste upprättas för att parterna i ett samboförhållande ska kunna ärva den varandra.

Om inget samboavtal finns – vad säger sambolagen?

Enligt lagen blir två personer som lever i ett parförhållande sambor när de bestämmer sig för att flytta ihop i gemensam bostad. Man brukar räkna att samboskapet startar i samband med att en gemensam folkbokföringsadress registreras. Ett samboförhållande kan enligt sambolagen endast upphöra till följd av:

  • Giftemål
  • Separation
  • Dödsfall

Om inget samboavtal är skrivet gäller sambolagen vid uppdelning av bohag och lösöre. Vid en separation ska bostad och allt annat bohag delas lika oavsett vem som har köpt och betalat för det initialt – om det utgör sk. samboegendom. Till bohag räknas möbler, tavlor, elektronik och övrigt som är köpt för gemensamt bruk. Bil eller fritidshus räknas inte in i bohaget.

Samboavtal reglerar vad som händer vid ett dödsfall eller en separation

Det kan vara bra att känna till att om en part i samboförhållandet skulle gå bort gäller andra regler än för gifta makar som alltid ärver varandra. Sambor har alltså inte samma arvsrättigheter som ett gift par och för den som blir kvar finns det inget efterlevandeskydd. Den som ärver i första hand är den avlidnes barn och sedan barnbarn. Om bröstarvingar saknas går egendomen till den avlidnes föräldrar och i andra hand syskon.

Vid ett dödsfall kan den efterlevande sambon begära bodelning. Om ett samboavtal finns går det att avtala bort sambolagens regler om bodelning och därmed kan den kvarlevande sambon behålla sina ägodelar.

Vid dödsfall bör samboavtalet kompletteras av ett testamente

Som beskrivits ovan skyddar ett samboavtal till viss del i händelse av ett dödsfall men det finns undantag. För att ytterligare trygga den kvarlevande parten i ett samboförhållande bör ett testamente upprättas. Om önskan finns att en avlidens kvarlåtenskap ska gå till sambon i första hand och inte till den avlidnes barn, barnbarn, föräldrar eller syskon behöver detta uttryckas i testamentet för att få någon verklig inverkan på fördelning av arv. Även om ett inbördes testamente existerar mellan sambor har barn till den avlidne alltid rätt att få ut sin laglott.

Läs mer här om juridiska tjänster vid dödsfall

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss