Kistgrav och urngrav

Det finns olika typer av gravsättning att välja mellan. I minneslund, vid gravplats eller i askgravlund. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid kistgrav och urngrav.

Vad är en gravsättning?

När kistan, urnan eller askan sätts ner i jorden kallas det gravsättning. Även när man sprider askan i vinden kallas det gravsättning.

Gravplats för kista och urna

När man sänker ner en kista eller en urna i jorden gör man det i en gravplats. Som anhörig väljer man om den ska smyckas med en gravanordning som gravsten eller kors, och om den ska ha en rabatt för blommor.

Kistgrav

I en kistgrav kan man gravsätta såväl kista som urna. I gravplatserna finns det vanligtvis plats för mellan en till tre kistor, eller upp till tolv urnor. Man kan också sätta urnor i en äldre familjegrav avsedd för kistor. Om hela kistan begravs är det samma sak som en jordbegravning det vill säga man sänker ner kistan utan att kremera innan direkt i jorden. Kistgravplats är utmärkt med namn, gravsten och ibland blomrabatter. Skötsel och gravvård krävs för denna typ av gravsättning.

Urngrav

En urngravplats är en mindre variant av en kistgravplats, gjord för att gravsätta urnor i. En urngravplats har vanligtvis utrymme för mellan fyra till nio urnor.

Gravvård

Det är de anhöriga som väljer hur gravplatsen ska smyckas med rabatt och gravanordning såsom gravsten eller kors. De flesta begravningsplatser är dock indelade i olika gravkvarter, där det kan finnas specifika regler för utformning och stil på gravstenen. Det kan vara en bra idé att besöka gravkvarteret innan man köper en gravsmyckning, för att få en idé om vilka stenar och kors som kyrkogårdsförvaltningen kan tänka sig att godkänna.

Vanligtvis är gravstenen det sista som kommer på plats, då leveranstiden för gravstenar kan vara 4-6 veckor. Montering och underhåll betalas av dödsboet.

Gravplatsen upplåts under 25 år

En gravplats för kista eller urna upplåts vanligen under 25 år. Sedan har du rätt att förnya gravrätten mot en avgift.

Se Lovas utbud av gravstenar