Kistor

I samband med att du bokar din begravning så köper du även en kista. Vid avsked i kyrka/kapell och i vissa fall vid gravsten så vilar den avlidne i kistan. Bårtäcke att täcka kistan med finns till utlåning i kyrkan. I valet av kista behöver du tänka på olika faktorer såsom prisklass, färg, material och utförande. På Lova har vi ett utbrett utbud av begravningskistor. Välj en kista som du tror passar den avlidne. Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer kista.