Askgravplats

Askgravplats passar för de anhöriga som önskar en gravplats utan krav på skötsel och där graven är utmärkt. Askgravplats är mer personligt än askgravlund och minneslund då anhöriga vet vart den avlidne ligger begravd. Det som skiljer askgravplats från den traditionella gravplatsen med gravsten är att kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all omvårdnad och skötsel.

5 viktiga fakta om gravsättning på askgravplats

Askgravar på en askgravplats på en kyrkogård

  1. På en askgravplats gravsätts askan i jorden och graven märks ut med namn på den avlidne. Ofta fästs namnskylten på en natursten eller stenplatta alternativt att namnet ristas in direkt på stenen.
  2. Till skillnad från gravsättning i minneslund får anhöriga delta vid gravsättningen
  3. Askan sprids inte ut, som är vanligt i vissa minneslundar, utan gravsätts i jorden. Askan sveps in i ett tygstycke eller gravsätts löst i jorden.
  4. Askgravplatsen är en relativt ny form av gravsättning och därav finns askgravplats inte på alla kyrkogårdar. I takt med att anhöriga efterfrågar askgravplatser blir det mer och mer utbrett.
  5. Skötsel av askgravplatsen ombesörjs av kyrkogårdsförvaltningen.

Vad är en askgravplats och hur skiljer den sig från minneslund och askgravlund?

En askgravplats är en kombination mellan minneslund och den traditionella gravplatsen (kist- eller urngrav). På senare år har askgravplatsens populäritet ökat och fler kyrkogårdar väljer att anlägga askgravplatser. Denna form av gravsättning passar för de anhöriga som vill kunna gå till en utmärkt grav och samtidigt slippa underhåll av gravplatsen. Det kan finnas många skäl till att anhöriga inte kan ta hand om det arbete det innebär med att sköta en traditionell gravplats med gravsten, rabatter och planteringar. Tillkomsten av minneslund underlättade bördan av att sköta gravplatser för anhöriga. Då många ansåg att minneslunden var väl opersonlig tillkom askgravlunden där namn på de avlidna finns uppsatta. Askgravplatsen gör gravplatsen än mer personlig då själva platsen där askan gravsätts är utmärkt. Gemensamt för minneslund, askgravlund samt askgravplats är att all skötsel omhändertags av kyrkogårdsförvaltningen.

Ombud behövs för familjegrav på askgravplats

Vanligen får det plats 2-4 askor i en och samma grav på askgravplatsen. Därav fungerar det utmärkt att ha en familjegrav på askgravplatsen. Graven reserveras för den avlidne i 25 år efter det att gravsättningen ägt rum. För att kunna bestämma vilka anhöriga som få begravas på samma askgravplats behöver de anhöriga utse ett ombud som tar hand om detta. Tillsammans med kyrkogårdsförvaltningen bestämmer ombudet vilka som ska gravsättas i familjegraven på askgravplatsen.

Kostnad för askgravplats

Tills skillnad från minneslund och askgravlund så markeras  graven på askgravplatsen ut med en sten/namnskylt. All skötsel av gravplatsen tas om hand av kyrkogårdsförvaltningen och kostanden täcks av den obligatoriska begravningsavgiften. Namnskylten brukar vara i brons och fäst i regel på en natursten där namn, födelse- och dödsdatum graveras in på den avlidne. Namnskylten/plaketten inklusive ingravering bekostas i regel av dödsboet och kostar cirka 2000-5000 kr i avgift till kyrkogårdsförvaltningen.

Skötsel av askgravplats

All skötsel ombesörjs av kyrkogårdförvaltningen som ser till att det är rent och fint på askgravplatsen och den gemensamma smyckningsplatsen. På smyckningsplatsen hedras minnet av den avlidne och här kan man ställa snittblommor och tända ljus. All kostnad för skötsel täcks av begravningsavgiften som alla måste betala via skatt.