Dödsboanmälan

Om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter direkt kopplade till dödsfallet, görs en dödsboanmälan istället för en bouppteckning. Denna anmälan ska göras av socialnämnden inom två månader efter dödsfallet. Här kan du läsa mer om vad som gäller och vi kan även ge kostnadsfri rådgivning.

Dödsboanmälan – viktiga regler och fakta att känna till

Om dödsboets skulder överstiger tillgångar ersätter dödsboanmälan bouppteckningen. Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning och görs alltid om det inte finns tillräckliga tillgångar för att täcka begravningskostnader och andra kostnader kopplade till dödsfallet. Anmälan måste göras inom två månader efter dödsfallet. Viktigt att tänka på:

 1. En dödsboanmälan utfärdas av kommunens socialnämnd. Detta föregås av ett hembesök av socialnämnden i den avlidnes bostad.
 2. Socialnämnden prövar öven om det finns förutsättningar att göra en anmälan.
 3. En dödsboanmälan görs inte om den avlidne hade en fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Då ska en bouppteckning göras istället.
 4. Om tillgångar saknas i dödsboet bör du som dödsbodelägare informera
  dödsboanmälansamtliga dödsbodelägare att en dödsboanmälan måste göras.
 5. Om det finns några ekonomiska tillgångar i boet ska dessa i första hand gå till att täcka begravningskostnader. Viktigt att tänka på:
  – Betala inga räkningar. Eventuella autogiron, abonnemang eller hyreskontrakt ska sägas upp snarast möjligt.
  – Meddela eventuella borgenärer att tillgångar saknas i dödsboet och att en dödsboanmälan kommer att utfärdas.

Vad ska dödsboanmälan innehålla?

Socialnämnden behöver uppgifter på den avlidnes:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • dödsdag.

Även dödsbo­delägarnas namn och adresser behöver anges. Det varierar från kommun till kommun om vissa handlingar såsom dödsfallsintyg eller tex släktutredning skall bifogas i ansökan.

Vem ansvarar för att ansöka om en dödsboanmälan?

Det är alltid dödsbodelägarna som ansvarar för att ta kontakt med och ansöka hos det lokala socialkontoret.

Vem utfärdar dödsboanmälan?

Utfärdandet görs av en tjänsteman på kommunens socialkontor/nämnd. Samma myndighet avgör också om kriterierna är uppfyllda för att göra en anmälan. Socialnämnden måste alltid skriva under för att anmälan ska gälla.

Vad händer när allt är godkänt och klart?

Dödsboanmälan skickas in av socialnämnden till Skatteverket. Därefter ska dödsbodelägarna skicka en kopia till de fodringsägare som finns och begära att de skulder som finns i dödsboet skrivs av. Dessa har lika rätt inbördes, vilket betyder att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss