Transport

Lova Begravning utför alla nödvändiga transporter vid begravningen. Det finns olika typer av transporter som kan bli nödvändiga vid ett dödsfall. Vi ombesörjer alltid hämtning av avliden på bårhus, transport till bisättningslokal i väntan på ceremoni samt transport till lokalen där ceremonin hålls. I vissa fall behövs även en eftertransport till krematorium och sedan till gravplats vilket vi också hjälper till med.

I de fall där total transportsträcka överstiger 5 mil från närmaste tätort tillkommer en kostnad på 195 kr/mil utöver den fasta transportkostnaden.