Transport

Lova Begravning utför alla nödvändiga transporter vid begravningen. Det finns olika typer av transporter som kan bli nödvändiga vid ett dödsfall. Vi ombesörjer alltid hämtning av avliden på bårhus, transport till bisättningslokal i väntan på ceremoni samt transport till lokalen där ceremonin hålls. I vissa fall behövs även en eftertransport till krematorium och sedan till gravplats vilket vi också hjälper till med. Transport tillsammans med kistläggning kostar hos oss 4250 kr.

I de fall där total transportsträcka överstiger 10 mil från närmaste tätort tillkommer en kostnad på 100 kr/mil utöver den fasta kostnaden om 4250 kr.