Textkomplettering av befintlig gravsten

I de fall det redan finns en familjegrav räcker det med textkomplettering av den befintliga stenen. Textkomplettering innebär att ny inskription görs med den avlidnes namn. I vissa fall slipas stenen om helt och nya namn ristas in.

Textkomplettering av gravsten- förnya befintlig sten

I de fall det finns en familjegrav räcker det med en textkomplettering av den befintliga gravstenen. Om gravstenen är gammal eller varit utsatt för hårt slitage kan en omslipning/renovering bli aktuellt och många väljer då att göra detta i samband med textkompletteringen.

Vad kostar en textkomplettering och vad ingår?textkomplettering av gravsten

Att endast göra en textkomplettering kostar 5 700 kr och i detta ingår alltid en grundlig rengöring av stenen. Dessutom ingår demontering, transport och att stenen åter monteras på graven. I priset ingår även inskription av den avlidnes namn, datum och årtal. Vi skapar alltid en förhandsritning över kompletteringen som vi skickar ut till anhörig för godkännande innan vi startar produktionen för att vara säkra på att den nya ingraveringen blir rätt.

Vid gravsättning i familjegrav, när textkomplettering ändå ska göras, passar många anhöriga på att renovera och fylla i befintliga namn. Om stenen även ska renoveras blir priset 7 000-8 000 kr totalt.

En del äldre gravstenar står inte på godkända och stabila fundament enligt centrala gravvårdskommiténs (CGK) regler. Detta går inte att veta förrän stenen tas upp i samband med en textkomplettering. Om fundamentet inte är godkänt kommer detta att åtgärdas vilket kostar mellan 1 200-2 200 kr. Anhörig meddelas alltid om kostnaden innan vi påbörjar någon åtgärd. En kostnad om 1000 kr kan även utgå om stenen visar sig väga mer än 150 kg.

Vi samarbetar med Edurus stenhuggeri som har ett stort utbud av olika stensorter och modeller. Det kan vara bra att tänka på att egen design är betydligt dyrare än att utgå från de stenar som finns i stenhuggarens katalog. Om en befintlig modell väljs går det att anpassa stenen för att göra den mer personlig och unik.

Om du vill välja byta ut den befintliga gravstenen och välja en helt ny sten kan du läsa mer om samt se vårt utbud av olika gravstenar här.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss