Direkt när någon dör

Med ett dödsfall följer en hel del praktiska, juridiska och administrativa åtaganden. Fundera på vad ni själva vill göra och orkar med, och vad ni vill lämna åt andra. Det kan vara bra att samla alla anhöriga och dela upp ansvaret. Vi på Lova kan hjälpa till med både rådgivning och praktiska delar. Här får du information steg för steg kring vad som händer direkt efter ett dödsfall.

Dödsfall på sjukhus

dödsfall

Om dödsfallet inträffar på sjukhus görs den avlidna ofta iordning av personalen genom att bäddas, kläs och kammas. Efter att anhöriga tagit ett sista farväl ansvarar personalen för att den avlidne transporteras till närmaste bårhus i väntan på begravning. Om man önskar kan man även boka en avskedsstund på bårhuset. Där besöker man den avlidne i ett särskilt avskedsrum.

Dödsfall hemma

Om dödsfallet inträffar i hemmet kontaktar man först en läkare som kan konstatera dödsfallet. Sedan bokar de anhöriga en kistläggning och bårtransport. Då bäddas den avlidne i en kista. Begravningsbyrån ansvarar sen för den avlidne i väntan på begravning. Anhöriga får gärna vara med när den avlidne hämtas. Detta kan bli ett fint tillfälle för avsked för de närmaste.

Berätta för andra

Det första man bör göra är att meddela andra om dödsfallet. Myndigheter inom stat, kommun och landsting informeras automatiskt av Skatteverket. Även många företag, banker och försäkringsbolag får automatiska uppdateringar från Skatteverket. Däremot behöver alla dödsbodelägare, familj, vänner, kollegor och arbete få vetskap om dödsfallet från dig eller andra anhöriga

Att kontakta:

  • Familj, släkt och vänner
  • Arbetsgivare och kollegor
  • Nära grannar
  • Emailkontakter och vänner i sociala media (det kan även vara bra att avsluta konton på sociala media)
  • Ledning och medlemmar i föreningar där den avlidne var aktiv
  • Hemtjänst och städbolag
  • Fordringsägare

Digitala konton

Idag väljer många att stänga eller skapa minnessidor den avlidnes digitala konton såsom Facebook, YouTube och Instagram. Om man inte har tillgång till inloggningsuppgifter kan man kontakta de olika företagen direkt. Vi på Lova har också en tjänst där vi kan stänga ner de vanligaste typerna av digitala konton åt dig.

Beslut kring begravning

De anhöriga bör planera begravningen så snart som möjligt. Den avlidne måste vara kremerad eller gravsatt inom 30 dagar från dödsfallet, om man inte har sökt och fått dispens.

Besluta om:

Ibland finns det en begravningsförsäkring som täcker alla kostnader för begravningen. Se efter om den avlidne har tecknat en sådan.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss