Vad är en begravning?

Begravningen är en ceremoni där anhöriga kan säga farväl av den avlidne. Hur ceremonin ser ut väljer de anhöriga själva. Kanske fanns det ett önskemål från den avlidne, eller en religiös övertygelse som sätter tema på begravningen.

Vad är en jordfästning?

Jordfästning är ett annat namn på begravning. En del blandar ihop det med jordbegravning, vilket är tillfället när kistan sänks En gravsten som reses vid en grav för att märka ut vart personen ligger begravd.ner i jorden.

När är begravningen?

När begravningen äger rum beror bland annat på hur stor begravningen är, om man vill annonsera den i tidningen och hur mycket man har att planera. Kapellet eller kyrkan där begravningen ska äga rum måste bokas, liksom officianten eller prästen som håller i begravningsceremonin.

Begravningar äger traditionellt rum på vardagar, men undantag finns. De flesta begravningar brukar vara mellan en halvtimme och en timme långa. Begravningen måste enligt lag ske inom 30 dagar efter dödsfallet, men i vissa fall kan man söka dispens.

Vad är en jordbegravning eller gravsättning?

Vid en jordbegravning eller gravsättning sänks den avlidnes kista eller urna ned i jorden, varpå man täcker igen graven med jord. Det kan ske som en avslutning på begravningsceremonin, men vanligare är att det görs några dagar efteråt.

Istället för jordbegravning eller gravsättning kan man välja att sprida askan från en urna, och då krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Vem ansvarar för en begravning?

De anhöriga som har del i dödsboet bestämmer hur, när och var en begravning ska äga rum. När man anlitar en begravningsbyrå får man råd och vägledning, och framförallt hjälp med alla praktiska bitar.

Här kan du läsa mer om vad en begravning kostar

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss