Arvskifte & Arvsrätt

När bouppteckningen är helt klar påbörjas arbetet med arvskifte. Om det finns tillgångar kvar i dödsboet efter att eventuella skulder betalats ska dessa nu fördelas.

Vad är ett arvskifte?

Arvskiftet är ett avtal mellan delägarna om hur tillgångarna ska fördelas. Som dödsbodelägare delar ni upp tillgångarna mellan varandra som ni själva önskar eller som det står angivet i ett eventuellt testamente.

arvskifte

När arvskiftet sker ska de som ärver den avlidne tillsammans komma överens om fördelning. Därefter skrivs ett avtal som fastslår att alla parter godkänner detta. Vid svårigheter att komma överens skapas ofta en fördelning som är rättvis i förhållande till tillgångarnas marknadsvärde. Om ni är överens kan ni fritt skifta boets tillgångar efter de värden som ni själva bestämmer. Ett arvskifte kan alltså ske oberoende av de värden som redovisats i bouppteckningen.

Vad skiljer begreppet arvskifte från begreppet arvsrätt?

Som beskrivits ovan är arvskifte ett avtal mellan dödsbodelägarna där det bestäms hur tillgångarna ska fördelas.

Arvsrätt är den samlande beteckningen på de lagar och regler som bestämmer hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas. Genom ett testamente kan arvsrätten fördelas enligt den avlidnes vilja. Det finns också en laglig aspekt som reglerar hur ett arv ska fördelas mellan bröstarvingar.

Vad är en arvskifteshandling?

En arvskiftetshandling är den skriftliga handling där det framgår vem av dödsbodelägarna som ska ärva vad. Detta doukment visar att alla berörda är överens och har godkänt uppdelningen. När bouppteckningen och bodelningen är klar, så ska arvet flyttas över via den avlidnes bank till arvingarna. Den person som har tillgång till kontona ansvarar för att arvet betalas ut. När banken kontaktas behöver du ha med den påskrivna arvskifteshandlingen som visar vem som ska ha pengar.

Bouppteckningen tillsammans med eventuella testamenten och gåvobrev ligger till grund för arvskiftet och det som sedan utgör arvskifteshandlingen.

Innehåll i en arvskifteshandling

  • Alla dödsbodelägare.
  • Information om vilka som ska ärva.
  • Vad som finns att ärva, efter att alla skulder är betalda.
  • Eventuella äktenskapsförord eller testamenten.

Vem ärver?

Innan arvet fördelas ska eventuella skulder och kostnader betalas. Kostnader för begravning och transport av kroppen tillkommer efter ett dödsfall och detta bekostar dödsboet. Vem som sedan ärver beror på om den avlidne var gift eller inte och om det finns barn. Ytterligare faktorer som påverkar vem som ärver är eventuella äktenskapsförord och/eller testamente som säger att delar av arvet tillfaller en särskild person eller organisation. Sambor ärver inte varandra om det inte finns ett särkilt testamente för detta.

Arvskifte för makar med eller utan barn

  • Gift utan barn – den kvarlevande maken/an ärver i första hand.
  • Gift med barn -den kvarlevande maken/an ärver före barnen. Barn får i de flesta fall vänta på sitt arv till dess att den andra föräldern dör.
  • Gift med barn den kvarlevande maken/an inte är förälder till – Barnet kallas särkullsbarn och har rätt att ta ut sitt arv redan nu.

Arvskifte för ogifta och sambor med eller utan barn

  • Ej gifta fast sambor – barnen till den avlidne ärver om det inte finns ett testamente som säger att sambor ska få ärva varandra.
  • Inga barn fast sambor – behöver finnas ett testamente som säger att sambor ska få ärva varandra om detta är viljan.
  • Sambor med barn den kvarlevande sambon inte är förälder till – barnen har rätt att ta ut sitt arv redan nu.

Hur genomförs ett arvskifte om dödsbodelägarna inte kommer överens?

Om dödsbodelägare inte kommer överens om hur arvet ska fördelas kan tingsrätten utse en utomstående till skiftesman som kan göra ett så kallat tvångsskifte om nödvändigt. På domstol.se kan du läsa mer om hur man ansöker om hjälp av en utomstående person.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss