Visning och kistläggning

Direkt efter ett dödsfall omhändertas den avlidne med allra största respekt. Det är vanligen sjukvårdspersonal som gör det första omhändertagandet där man följer noggranna etiska riktlinjer kring hur man hanterar den avlidne. Detta följs av kistläggning och därefter bisättning.

Vad händer direkt efter dödsfallet?

Om ett dödsfall sker inom sjukvården tar vårdpersonalen hand om den avlidne. Vårdpersonalen tvättar och klär den avlidne och bäddar därefter ner i en säng i ett särskilt rum avsett för avsked för anhöriga. Om ett sådant rum inte finns sker avskedet i den avlidnes sjukhusrum där eventuell medicinsk utrustning tas bort. Personalen dämpar belysning, sätter ut stolar till anhöriga samt placerar ut en blomma eller tända ljus i rummet. Vid dödsfall i hemmet är det antingen begravningsbyrån eller sjukvården som sköter bårtransporten och då finns speciella visningsrum på bårhuset istället.

Kistläggning

Vad är kistläggning?

Kistläggning innebär att den avlidne kläs och bäddas ner i kistan. Kistan är i regel inredd med madrass och den avlidne vilar under ett tunt täcke och på en kudde. Har den avlidne kläder på sig vid dödsfallet byts dessa inte om inget annat anges från anhöriga. Om den avlidne inte är klädd används en vit skjorta med öppning i ryggen, en så kallad svepdräkt. Om anhöriga vill att den avlidne ska kläs i egna kläder går detta bra.
Det finns inga koder för egna kläder utan kan vara allt ifrån favoritpyjamasen till kostym eller klänning.

Många vill även lägga med ett minne i kistan vilket också går bra så länge det inte är alltför stort eller brandfarligt. En fin teckning från barnbarnet, favoritboken, ett fotografi eller något annat kärt minne är vanliga saker att lägga med.

Vad är bisättning?

Bisättning betyder att kistan transporteras till en så kallad bisättningslokal där kistan förvaras i väntan på själva begravningsceremonin. Ibland sker eventuell visning även i denna lokal.

Visning

Det sista avskedet eller visningen är det tillfälle då anhöriga får se den avlidne för sista gången och ta ett personligt farväl. Denna visning sker vanligast på sjukhuset om dödsfallet skett där. Du kan även få en visning och ta ett sista farväl vid kistläggningen på  bårhuset eller när kistan är på plats i bisättningslokalen.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss