Bostad och ägodelar

Om den avlidne bodde ensam finns det några praktiska saker att tänka på kring bostad och ägodelar fram till dess att dödsboet är upplöst.

Den avlidnes bostad och ägodelar

Om den avlidne bodde ensam finns det några praktiska saker att tänka på kring bostad och ägodelar fram till dess att dödsboet är upplöst.

Vem får gå in i bostaden?

Först behöver man komma överens med alla dödsbodelägare om vem eller vilka som får gå in i bostaden. Har man ansökt om begravningshjälp från kommunen får man inte gå in i den avlidnes bostad alls. Alla ägodelar tillhör dödsboet. Har man gjort en dödsboanmälan måste man vänta till dess att Skatteverket godkänt bouppteckningen innan man kan hantera lösöre.

Stoppa kostnader

Stoppa så fort som möjligt alla kostnader såsom el, sophämtning eller TV-licens. Det kan vara bra att veta att hyresrätter vanligtvis har en uppsägningstid på tre månader, men när någon avlidit gäller bara en månads uppsägningstid.

Betala inga fakturor innan ni har säkerställt att dödsboet har tillräckligt med pengar för att betala en begravning samt alla övriga fakturor. Om det finns tillräckligt med pengar betalas fakturorna enligt förfallodatum. Om dödsboet har sparsamt med pengar eller inga pengar alls ska kostnader för begravning och bouppteckning prioriteras.

Tips kring bostaden:

 • Titta till den avlidnes bostad för att se om det är något akut som behöver ordnas. Stäng och lås fönster och dörrar. Tömkylskåp, släng sopor, vattna blommor och klipp gräs. Sänk värmen i bostaden. Glöm inte att ta en titt i förrådsutrymmen och liknande ytor.
 • Se till att posten till den avlidne kommer rätt, genom tillexempel eftersändning till dig själv eller vårdnadshavaren av dödsboet. Svensk Adressändring har en tjänst som heter ”särskild postadress i kombination med eftersändning”.
 • Samla alla nycklar och extranycklar.
 • Förebygg inbrott genom att få det att se bebott ut, t ex med hjälp av timer till belysningen.
 • Berätta för hyresrättsförening, bostadsrättsförening eller grannar vad som hänt.
 • Ordna med tömning och städning av bostaden.
 • Tänk även på övriga fastigheter, som fritidshus eller kolonilott.

Tips kring ägodelar:

 • Lämna in vapen till polisen.
 • Hitta och ge nytt hem åt husdjur.
 • Hämta inlämnad tvätt och saker på reparation.
 • Återlämna handikapphjälpmedel till vården.
 • Hämta tillhörigheter på sjukhus.
 • Lämna överbliven medicin till apoteket.
 • Makulera ID-kort, pass, medlemskort och bensinkort.
 • Töm bil eller andra fordon på värdesaker och parkera på en lämplig plats. Meddela transportstyrelsen och den avlidnes försäkringsbolag att fordonet ska ställas av. Kom ihåg att fordon inte kan säljas innan bouppteckningen är klar, och bör därför inte användas innan detta.
 • Boka in en dag där alla dödsbodelägare kan träffas och gå igenom lösöre för att bestämma vad som ska slängas, sparas, skänkas eller säljas. Om dödsboet har väldigt lite medel och ni har gjort en dödsboanmälan måste ni dock vänta tills det att Skatteverket har godkänt bouppteckningen.

Vi på Lova kan ordna med städning och tömning av bostaden.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss