Minneslund

I en minneslund gravsätts den avlidne efter en kremering genom att askan grävs ner eller i vissa fall sprids i minneslunden. En minneslund är helt anonym, det vill säga du vet inte exakt vart den avlidne ligger begravd. Passar för anhöriga som inte har möjlighet att ansvara för gravskötsel och underhåll.

minneslund

Gravsättning i minneslund

En minneslund är en plats där askan grävs ner i jorden eller sprids för vinden. Detta är en anonym gravplats, och som anhörig vet man inte exakt var i minneslunden som askan gravsatts. Av den anledningen får man som anhörig heller inte närvara vid gravsättningen. I Sverige idag kremeras över 80 % av alla avlidna. En stor del av dessa gravsätts sedan i minneslund som blir mer och mer vanligt I Sverige.

5 viktiga saker att känna till om minneslund

  1. Innan gravsättning i minneslund kremeras alltid den avlidne.
  2. Gravsättningen sker helt anonymt och som anhörig vet du inte vart den avlidnes aska har spridits.
  3. Anhöriga deltar inte vid spridning av askan i minneslund.
  4. All skötsel ombesörjes av kyrkogårdsförvaltningen. Ofta finns det en smyckningsplats där anhöriga kan ställa blommor.
  5. Gravsättning i en askgravlund är ett alternativ till minneslund om du vill att namnet på den avlidne ska sättas upp i lunden.

Vad är skillnaden på minneslund och aksgravlund?

En minneslund är helt anonym medan en askgravlund har märkt ut namnet på den avlidne, oftast i form av en plakett. En annan viktig skillnad är att i minneslund får du som anhörig inte vara med när askan sprids eller grävs ner vilket du får vid gravsättning i askgravlund.

Friare typ av gravsättning

Med en minneslund eller askgravlund får man en plats att besöka, men utan att förbinda sig till skötsel som följer med en gravplats. Kostnaden för både gravsättning och underhåll täcks av begravningsavgiften vi alla betalar för via skatten.

Om man vill sätta upp en skylt i askgravlunden betalar dödsboet kostnaden för skylt och gravering.

Skötsel av minneslund

All skötsel ombesörjs av kyrkovårdförvaltningen som ser till att det är rent och fint i minneslunden. De tar även hand om den så kallade smyckningsplatsen. Denna plats är till för att hedra minnet av den avlidne och här kan man ställa snittblommor och tända ljus till minne av den avlidne. All kostnad för skötsel täcks av begravningsavgiften som alla betalar via skatt.