Montering, underhåll och rengöring av gravsten

En gravsten monteras tidigast 6 månader efter själva gravsättningen. Detta för att säkerställa att jorden har hunnit sätta sig ordentligt. Rengöring av gravsten någon gång per år och i vissa fall textförbättring och slipning är vanligt när det kommer till underhåll. Läs gärna mer här om montering och skötsel av gravsten.

Montering av gravsten – hur går det till?

Om det är en helt ny grav sätts en gravmarkör på platsen i väntan på stenen som beställs och tillverkas av ett stenhuggeri. Vid en ny grav tar det ca 6 månader för jorden att sätta sig och om stenen sätts dit tidigare kommer den snabbt att börja luta. Därav väntar man alltid mellan 6 till 9 månader innan en gravsten monteras vid en ny grav.

Under vinterhalvåret monteras vanligen inga gravstenar på grund av att det är tjäle i marken. I undantagsfall går det att värma upp jorden och montera ändå, men i de flesta fall avvaktar man monteringen till sommarhalvåret.

Underhåll och rengöring av gravsten

En gravsten behöver omvårdnad och rengöring för att bevara ett fint skick år efter år. En bra regel är att se över och rengöra stenen en gång per år. För en del anhöriga är en ren och polerad sten viktigt medan andra tycker att lite mossa och spår efter natur inte gör så mycket. Att tänka på när du rengör en gravsten:

  • rengöring av gravstenBeroende på vilken typ av sten det är behöver olika stensorter olika typer av rengöring. Mattslipade stenar är till exempel lättare att rengöra än råhuggna. En finpolerad sten, som inte är utsatt för mossa och annan växtlighet i samma utsträckning, behöver i regel bara torkas av för att se vacker ut igen.
  • En stående sten slits mindre än en liggande sten.
  • Använd aldrig stålborste när du rengör en gravsten utan trasa, diskborste och i vissa fall högtryckstvätt. Var försiktig med förgylld text som lätt slits vid rengöring med borste eller högtryckstvätt.
  • I de flesta fall räcker det med ljummet vatten för att tvätta men vid svårare smuts använd ett mildare rengöringsmedel. Se upp med rengöringsmedel som innehåller kaliumhydroxid, detta kan skada stenen och bör undvikas.
  • Om textfärgen har skavts bort eller bleknat brukar det vara bra att fylla i den som en del av det löpande underhållet av gravstenen.

Omslipning av gravsten

Om gravstenen är gammal eller varit utsatt för hårt slitage kan en omslipning bli aktuellt efter en tid. En omslipning och ny montering kostar 7 000-8 000 kr. Gravstenen blir som ny efter slipningen och många passar även på att lägga till ny text. Vid gravsättning i familjegrav, när textkomplettering ändå ska göras, passar många anhöriga på att även renovera/fylla i befintliga namn.

Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer gravsten.

Läs mer om vad en gravsten kostar.