Köpvillkor

ORDERBEKRÄFTELSE

Köpet anses genomfört då begravningsbyrån Lova Begravning AB, 559062-1552, mottagit ordern från företrädare för dödsbo (beställaren) och därefter skickat ut en orderbekräftelse via e-post till beställaren för godkännande. Denna orderbekräftelse bör sparas för att säkerställa att begravningsbyrån Lova Begravning samt beställaren har tillgång till samma information kring föreliggande beställning. Kontrollera din orderbekräftelse noggrant så att du får det du beställt. Vid frågor kontakta vår kundtjänst omedelbart. Kontakta oss även genast om du av någon anledning inte mottagit en orderbekräftelse, vi skickar då ut en ny för ditt godkännande. Lova Begravningsbyrå börjar hantera beställningen direkt efter bekräftad order från dödsbo/beställare av tjänsten.

Notera att kostnader för eventuell beställd dödsannons, programblad samt juridiska tjänster tillkommer på slutgiltig faktura då dessa kostnader inte går att fastställa i det initiala skedet. Exakta kostnader för dessa tjänster står därmed inte med på utskickad orderbekräftelse. Anledningen till detta är att kostnader för dödsannons fastställs efter att ni beslutat vilka tidningar denna ska synas i samt utifrån annonsens storlek. Likaså kostnader för juridiska tjänster fastställs efter att kontakt med juridiskt ombud har inletts.

BETALNINGSVILLKOR

Faktura skickas ut när beställda tjänster och produkter har levererats, det vill säga efter begravning eller kremation (vanligtvis innan gravsättning). Faktura ställs till företrädare för dödsbo (beställaren av tjänst). Denna person är ensam betalningsansvarig gentemot Lova Begravning. Betalningsvillkor är 20 dagar och vid dröjsmål utgår 60 kr i påminnelseavgift för varje påminnelse och dröjsmålsränta enligt räntelagen om 12%. Vid utebliven betalning från dödsboet skrivs fordran över på beställaren och överlämnas till inkasso och därefter till kronofogden för indrivning.

Alla priser på vår webbsida är inklusive moms. Transporttjänster 6 %, cateringtjänster 12 % samt övriga produkter och tjänster 25 %.

ÅNGERRÄTT

Vid köp på Internet och via telefon gäller distans och hemförsäljningslagen. Därför har du som konsument rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Förutsättningen är att du inte förbrukat varan eller att tjänsten har utförts

Beställning av tjänster och produkter såsom begravningar, blommor, dödsannonser, transporter, gravstenar, catering, representation, transport, juridisk rådgivning är bindande den dag då dödsboet bekräftat beställningen. Genom att göra en beställning samtycker beställaren till att vi påbörjar behandling av beställning under den ångerfrist som gäller för konsumenter enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Beställarens samtycke till att vi påbörjar behandling av beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt lag inte föreligger. Lova Begravning försöker dock hantera eventuella ändringar, enligt dödsboets önskemål, så långt det är möjligt inom satta tidsramar.

Vid enskild beställning av kistor och urnor föreligger ordinarie ångerfrist om 14 dagar. Produkten ska vara i oförändrat skick och dödsboet står för returkostnad. Vid köp av kista/urna i samband med begravning gäller ovan givna villkor.

ÅTERBETALNING

Vid utnyttjande av ångerrätt ska Lova begravning inom 30 dagar betala tillbaka det dödsboet har betalat för tjänst/produkt.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med att du gör en beställning hos oss godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och ditt personnummer. Enligt GDPR (General Data Protection Regulation) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Lova Begravning får ditt medgivande när du blir kund hos oss via vår webb eller per telefon. Endast Lova begravning har tillgång till dina personuppgifter och använder dessa endast i syfte att slutföra din beställning samt att upprätthålla en relation till dig som kund. Inga uppgifter utan ditt godkännande lämnas ut till tredje part med undantag från rättsliga ärenden samt uppgifter som måste lämnas till övriga leverantörer för att kunna utföra din beställning. Du kan när som helst be oss ta bort eller ändra dina personuppgifter samt avsluta nyhetsutskick från oss via email.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Lova Begravning använder så kallade cookies för att förstå mer om de användare som besöker vår webbsida. En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du väljer själv om du vill acceptera cookies för en webbsida och cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast din webbläsare. Med hjälp av cookies kan vi hela tiden förbättra användarvänligheten på vår webb och därmed ge dig som kund en bättre och enklare upplevelse. Användning av cookies ställer du in i din webbläsare och om du väljer att inte tillåta cookies kan det vara bra att känna till att delar av vår webbsida kan komma att fungera mindre bra då webbsidan behöver registrera dig som ny besökare varje gång. Du kan när du vill gå in under inställningar i din webbläsare och radera cookies.

Läs mer om cookies och integritet i vår integritetspolicy.

TVIST

Vid eventuella tvister följer vi Allmänna reklamationsnämndens, ARN:s, rekommendationer.

REKLAMATION

Om en vara är levererad felaktig eller skadad kan du reklamera den. Om du upptäcker något fel kontakta vår kundtjänst omgående och uppge skäl till varför du vill reklamera. Reklamation måste ske inom skälig tid från att felet upptäcktes. Inom två månade räknas alltid som skälig tid. Som konsument kan du reklamera fel på varan i upp till tre år från inköpstillfället.

TRANSPORT

Lova Begravning utför alla nödvändiga transporter vid begravningen. Det finns olika typer av transporter som kan bli nödvändiga vid ett dödsfall. Vi ombesörjer alltid hämtning av avliden på bårhus, transport till bisättningslokal i väntan på ceremoni samt transport till lokalen där ceremonin hålls. I vissa fall behövs även en eftertransport till krematorium och sedan till gravplats vilket vi också hjälper till med.