Gravsättning

Efter begravningen behöver beslut tas kring vart den avlidne slutligen ska vila. Det vill säga gravsättning. Fler och fler väljer minneslund eller askgravlund. Viktigt att känna till är att gravsättning behöver ske ett år efter begravningsdatum. Det finns därmed tid att tänka igenom platsen för sista vilan. Här får du en sammanfattning av olika typer av gravsättningar.

Vad menas med gravsättning?

Med gravsättning menas att kistan eller urnan sätt ned i en grav. Det kan också betyda att urnan sätts in i urnmur eller ett såkallat kolumbarium som är ett gravvalv med nischer avsatta för urnor. Att sprida eller gräva ned aska i minneslund, askgravlund, askgravplats eller ute till havs är också möjliga gravsättningar.

gravsättning

5 olika sätt att gravsätta:

  1. Kistgrav – i en kistgrav kan både kistor och urnor få plats. Begravs hela kistan är det en så kallad jordbegravning som inte föregås av kremering. Graven är utmärkt, ofta med en gravsten eller rabatt med blommor. Det kan också vara ett numrerat gravkvarter. Vid en kistbegravning/jordbegravning kan gravsättning av kistan i jorden ske som en del av ceremonin eller vanligen dagen efter med hjälp av kyrkovårdsförvaltningen.
  2. Urngrav – i en urngrav finns det bara plats för urnor och därmed är det tätare mellan gravplatserna. Gravsättning i en urngrav kallas urnsättning. Gravplatsen kan märkas ut precis som kistgravar med gravsten eller blomrabatt.
  3. Minneslund – I en minneslund gravsätts den avlidne efter en kremering genom att askan grävs ner eller i vissa fall sprids i minneslunden. En minneslund är helt anonym, det vill säga du vet inte exakt vart den avlidne ligger begravd. Anhöriga får inte vara med när askan grävs ned eller sprids.
  4. Askgravlund –  En askgravlund är en variant av en minneslund, men med ett par viktiga skillnader: dels får anhöriga vara med vid gravsättningen, och dels får namnet av den avlidne finnas i askgravlunden. En gemensam smyckningsplats finns att tillgå där anhöriga kan placera snittblommor och tända ljus.
  5. Askgravplats – Askgravplatsen är avsedd för en eller flera askor och liknar minneslund och askgravlund i den bemärkelsen att inget ansvar av skötsel ligger på anhörig. Skillnaden är att graven är märkt med namn i likhet med urn- och kistgrav.