Sprida aska

En del önskar sprida askan efter den avlidne ute i naturen eller till havs. Kanske finns det en speciell plats i naturen som inte är en begravningsplats, vilken har betytt mycket för den avlidne där du som anhörig vill gravsätta. Oftast går detta bra men tillstånd krävs från länsstyrelsen och en ansökan måste göras efter dödsfallet. Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du vill sprida askan i naturen.

Sprida aska i natur eller till havs kräver tillstånd

Att gravsätta genom att sprida aska i naturen kan vara ett vackert sätt att ta ett sista avsked. Kanske har havet eller en speciell plats i naturen betytt mycket för den avlidne och blir en naturlig plats att vila på. För att kunna sprida askan i naturen krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Att ansöka hos dem kostar inget och du gör själva ansökan efter dödsfallet. Det kan vara bra att stämma av med alla anhöriga innan en ansökan görs om att få sprida askan. Efter att ansökan är godkänd är det viktigt att ingen motsätter sig gällande den plats du ansökt om.

sprida aska

Sprida aska – steg för steg

 1. Börja med att beställa en begravning hos oss på Lova Begravningsbyrå. Vi kan även ge kostnadsfri rådgivning.
 2. Bestäm tillsammans med övriga anhöriga vilken plats ni önskar sprida askan på. Här kan även tidpunkt vara viktigt att ta hänsyn till då en del platser omges av förbipasserade under vissa tidpunkter på dagen. Många vill ha en så privat och lugn stund som möjligt när själva spridning av askan i naturen sker. Om det gäller spridning till havs kan tidig morgon vara att föredra då det ofta är lugnt och fint på havet. Kan vara bra att ta reda på tidtabellen för stora turistfärjor för att undvika tider när dessa passerar förbi.
 3. Ansök hos Länsstyrelsen. Läs mer nedan om vad du behöver bifoga i ansökan.
 4. Om askan ska spridas till havs finns speciella sandurnor som förmultnar i havet att tillgå. Här kan du läsa mer om urnor lämpliga för gravsättning till havs.
 5. Urnan får inte förvaras i hemmet i väntan på gravsättning/spridning av askan. Oftast förvaras askan i krematoriet under tiden och du hämtar den där i anslutning till det tillfälle då askan ska spridas.

Hur går ansökan till Länstyrelsen till?

 • Anhörig eller den person som ordnar med gravsättningen sköter oftast ansökan. Vid ombud krävs fullmakt.
 • I ansökan ska följande bifogas:
  – Sjökort eller karta till den plats där askan ska spridas ut.
  – Om spridning av aska avser en plats på land ska godkännande från markägare bifogas.
  Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket
  – Om den avlidne saknar svenskt personnummer behövs även annat dödsfallsintyg.
 • Efter inskickad ansökan utreds denna av Länsstyrelsen och ett beslut kommer hem till dig per post.