Begravningshjälp

Om det saknas pengar i dödsboet kan ekonomiskt bistånd ges till begravningen, så kallad begravningshjälp. Detta bistånd går att ansöka om hos socialstyrelsen och används till att betala begravningen. Begravningshjälpen täcker vanligen kostnader för kista, urna, annons, förtäring vid minnesstund samt övriga administrativa kostnader.

Begravningshjälp – vem betalar om dödsboet saknar pengar?

Om pengar saknas i dödsboet har du rätt till begravningshjälp. Tänk på att inte betala några räkningar tillhörande dödsboet och säg omedelbart upp alla eventuella autogiron och stående överföringar. Följ nedan steg vid ansökan om bistånd:

  1. Kontakta socialstyrelsen i den kommun den avlidne var skriven och ansök om ekonomiskt bistånd.
  2. Kontakta samtidigt oss på Lova Begravningsbyrå för kostnadsfri offert som ni ska använda som underlag i ansökan om begravningshjälp.begravningshjälp
  3. Hur stort det ekonomiska biståndet är varierar från kommun till kommun. En gängse uppfattning är att alla har rätt till en värdig begravning. Vad en värdig begravning innebär är upp till varje kommun och det är därför viktigt att få specifik information från den avlidnes hemkommun.
  4. När din ansökan är godkänd var noga med att begravningens kostnad inte överstiger det belopp du fått godkänt från kommunen.
  5. Om dödsboets skulder överstiger tillgångar ersätter en så kallad dödsboanmälan bouppteckningen. Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning och görs alltid om det inte finns tillräckliga tillgångar för att täcka begravningskostnader och andra kostnader kopplade till dödsfallet.

Hur stort ekonomiskt bistånd kan du får vid begravningshjälp?

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer kan bistånd ges med maximalt 50 procent av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2019 är fastställt till 46 500 kr. Vilken ekonomisk ersättning du får varierar som sagt från kommun till kommun men enligt det fastställda prisbasbeloppet ligger således den ersättning som går att ansöka om på cirka 23 250 kr.

Dödsboanmälan ersätter bouppteckning

Om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och utgifter kopplade till dödsfallet, görs en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

Vad bör du som dödsbodelägare göra direkt efter dödsfallet om tillgångar saknas i dödsboet?

  • Informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet och att en dödsboanmälan måste göras.
  • Om det finns några ekonomiska tillgångar i boet ska dessa i första hand gå till att täcka begravningskostnader.
  • Betala inga räkningar. Eventuella autogiron, abonnemang eller hyreskontrakt ska sägas upp snarast möjligt.
  • Meddela eventuella borgenärer att tillgångar saknas i dödsboet och att en dödsboanmälan kommer att utfärdas.
  • För att söka bistånd till begravningen ska du som dödsbodelägare vända dig till det lokala socialkontoret och göra en dödsboanmälan.

Läs mer om vad som gäller vid dödsboanmälan.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss