Övriga tjänster

Här får du en översikt av de övriga tjänster vi erbjuder. Vi kan hjälpa dig med både städning och tömning samt värdering av dödsbo. Du kan även få hjälp med att avsluta email-konton och social medier. Om du vill möta en representant från Lova personligen för att planera begravningen så erbjuder vi även detta. För mer information om kostnader samt nästa steg kontakta oss.