Försäkring vid dödsfall

När någon dör innebär det inte bara sorg och saknad för dig som anhörig. Det kan även innebära en förändrad ekonomisk situation. En inkomst försvinner i familjen men de flesta utgifter finns kvar. För att få ekonomiskt stöd finns det olika försäkringar vid dödsfall att tillgå. Här listar vi de allra vanligaste försäkringarna samt berättar mer om hur du kan ta reda på om den avlidne hade någon försäkring.

Försäkring vid dödsfall – vilka är de vanligaste?

Det finns i huvudsak tre försäkringar vid dödsfall som kan vara bra att känna till. Efterlevandepensionen, detta är en lagstadgad försäkring som hanteras av Pensionsmyndigheten. Det finns även något som kallas tjänstegrupplivförsäkring, TGL, en försäkring som tecknas av arbetsgivaren och betalas ut som en engångssumma till anhöriga om dödsfallet sker innan pensionen. Utöver ovan nämnda finns privata livförsäkringar som går att teckna hos de flesta försäkringsbolag.

försäkring vid dödsfall

1. Efterlevandepensionen – lagstadgad försäkring vid dödsfall

Efterlevandepensionen är en lagstadgad försäkring som finns för att ge ekonomisk trygghet till kvarlevande och täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av tre olika delar; barnpension, omställningspension och änkepension.

Omställningspensionen omfattas av flest och gäller om din make, maka eller registrerade partner dör. För att du ska kunna få denna omställningspension får din ålder inte överstiga 65 år. Denna pension är tänkt att ersätta delar av den inkomst som din partner bidrog med till ert gemensamma hushåll. För att omställningspensionen ska falla ut måste en del kriterier vara uppfyllda. Läs mer om denna försäkring hos Pensionsmyndigheten.

2. Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL – Försäkring via arbetsgivare

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är ett skydd som arbetsgivaren betalar för och inget du själv behöver lägga till. TGL betalas ut till anhöriga om en person dör innan han/hon går i pension. Så länge din anställning varar omfattas du av TGL och upphör när du fyller 70 år eller går i pension.

Vem kan få TGL?
1. Make, maka eller registrerad partner
2. Barn eller barnbarn
3. Föräldrar

TGL gäller och tecknas automatiskt för privatanställda som omfattas av kollektivavtalad tjänstepension och arbetar 8 timmar per vecka. Läs mer om vad som gäller för TGL på Collectum.

3. Privat livförsäkring – Försäkring som du tecknar själv

Privat livförsäkring går att teckna via de flesta större försäkringsbolag. En privat livförsäkring innebär att anhöriga får en ekonomisk trygghet om du skulle gå bort. Det kan till exempel innebära att familjen har råd att bo kvar i huset eller bostadsrätten. En livförsäkring betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. I vissa fall, framförallt om livförsäkringen tecknas senare i livet, behöver en hälsodeklaration fyllas i.