Juridik

På Lova begravningsbyrå tillhandahåller vi professionella juridiska tjänster i familjerättsliga frågor i samarbete med Verahill Familjejuridik. Vi hjälper i huvudsak till med bouppteckning, dödsboförvaltning, upprättande av testamente och arvskifte.

Juridik vid dödsfall – viktiga tjänster att känna till

I samband med att en nära släkting eller vän går bort uppstår ofta frågor kring dödsbo och juridik. Det finns ett antal tjänster som kan komma att bli aktuellt för dig. I samarbete med Verahill Familjejuridik hjälper vi dig gärna med all den juridik som kringgår ett dödsfall. Här följer en beskrivning kring de vanligaste tjänsterna:

Bouppteckning:
Inom fyra månader efter att en person avlidit måste en bouppteckning skickas in till Skatteverket. Detta är en sammanställning av den avlidnes skulder och tillgångar som sedan ligger till grund för kommande arvskifte. Läs mer om bouppteckning här.

juridik vid dödsfall

Dödsboförvaltning:
Dödsboförvaltning betyder att en eller flera personer har ansvar för att förvalta dödsboet och vidta alla nödvändiga åtgärder. Exempelvis kan det innebära att betala räkningar, deklarera och avveckla egendom. Läs mer om dödsbo här.

Arvskifte:
När bouppteckningen är helt klar påbörjas arbetet med arvskifte. Om det finns tillgångar kvar i dödsboet efter att eventuella skulder betalats ska dessa nu fördelas. Vem som ska ärva tillgångarna styrs av eventuellt testamente samt lagar gällande arv. Läs mer om arvsskifte här.

Testamente:
Testamente är ett dokument som dikterar hur den avlidnes tillgångar ska fördelas till efterlevande. Vill du av någon anledning inte att hela ditt arv ska gå till dina barn (eller andra arvtagare) behöver ett testamente uppföras. Läs mer om testamente här.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss