Borgerlig begravning

En borgerlig begravning passar dig som fritt vill bestämma hur begravningsakten skall utformas. Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man välja en borgerlig begravningsakt.

borgerlig begravning

Vad innebär en borgerlig begravning?

Borgerlig begravning är en friare form av begravningsakt utan strikta riktlinjer att följa. Här kan du som anhörig bestämma själv hur du önskar utforma ceremonin. De flesta som väljer denna typ av begravning är inte troende och vill inte ha några religiösa symboler i ceremonin. Bra att veta är att även en borgerlig ceremoni går att utforma religiöst om man så önskar.

5 viktiga saker att tänka på vid borgerlig begravning

  1. Vid en borgerlig begravningsceremoni finns inga formella regler gällande utformning av innehåll. Ni som anhöriga har full frihet att utforma ceremonin enligt den avlidnes eller era önskemål. Sånger, dikter eller musik väljs utifrån vad den avlidne skulle ha tyckt om, eller efter det ni själva tycker passar.
  2. Lokalen för ceremonin är vanligtvis ett kapell alternativt har många ceremonin på lokal, i hemmet eller i trädgården.
  3. En borgerlig ceremoni leds vanligen av en officiant men kan också ledas av en nära vän eller en släkting.
  4. Det går bra att ha religiösa inslag såsom psalmer på en borgerlig ceremoni. Det är även vanligt att borgerliga ceremonier hålls i ett kapell där kristna symboler förekommer.
  5. Formen för minnesstunden gällande borgerliga begravningar är också helt valfri dock väljer många att använda kyrkan eller kapellets församlingshem. En del hyr annan lokal, är på restaurang alternativt har minnesstunden hemma.

En borgerlig begravning leds av en officiant

Officiant kallas den person som leder den borgerliga begravningsceremonin. Denna person kan vara alltifrån en vän, släkting, någon från kommunen alternativt någon som har vana att vara officiant. På Lova begravningsbyrå arbetar vi med ett brett nätverk av duktiga officianter. En officiant bekostas alltid av dödsboet vilket skiljer sig från en präst som Svenska kyrkan står för och du betalar via kyrkoskatten. Kontakta oss så kan vi hjälpa till att hitta rätt officiant.

Val av lokal för borgerlig begravning

Vid en borgerlig begravning kan du även vara mer flexibel gällande vilken plats du väljer att ha ceremonin på. Absolut vanligast är att ceremonin hålls i ett kapell. Hyra för kapell är gratis då lokalkostnaden täcks av begravningsavgiften som alla folkbokförda i Sverige betalar. Förutom kapell föredrar en del att ha ceremonin i hemmet, i trädgården eller kanske vid havet. Kyrkan är endast tillgängliga för kyrkliga begravningar och för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan.

Exempel på program vid en borgerlig begravning: 

Ingångsmusik

Välkomstord

Musik/solosång

Minnesord

Psalm/sång

Slutord/avsked

Avslutningsmusik

Begravningsmusik på svenska:

Håll mitt hjärta – Björn Skifs

Stilla ro och nära – Åsa Jinder, Magnus Carlsson

Kärleken är – Jill Johnssons

För kärlekens skull – Ted Gärdestad

Nocturne (Sov på min arm) – Evert Taube

Begravningsmusik på engelska:

My Way – Sinatra

Hallelujah – Leonard Cohen

Tears in Heaven – Eric Clapton

God Only Knows – The Beach Boys

The Long And Winding Road – The Beatles

Få mer exempel på begravningsmusik här.