Kyrklig begravning

Vid en Kyrklig eller kristen begravning planerar du begravningsceremonin enligt Svenska kyrkans ordning. Begravningsceremonin äger rum i en kyrka alternativt ett kapell och hålls av en präst. Ceremonin innehåller bland annat klockringning, böner, bibelläsning och psalmer.

En kyrka i tegel med grönt tak

Vad innebär en kyrklig begravning?

En kyrklig begravning är enligt Svenska kyrkans ordning och den avlidne behöver vara medlem i Svenska kyrkan för att få kostnadsfri tillgång till präst, lokal i form av kyrka/kapell samt kyrkomusiker. Till skillnad från en borgerlig begravning följer ceremonin en specifik ordning enligt Svenska kyrkan. Om den avlidne hade egna önskemål gällande sin ceremoni ska dessa önskningar enligt lag följas så långt det är möjligt.

Kyrklig begravning – 5 viktiga saker att tänka på

  1. En viktig förutsättning för att en kyrklig begravning ska kunna ordnas är att den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Om du som anhörig inte vet om den avlidne var medlem eller inte kan vi hjälpa till att undersöka saken hos kyrkogårdsförvaltningen.
  2. Vid kyrklig begravning och medlemskap i Svenska kyrkan ges kostnadsfri tillgång till präst, lokal i form av kyrka/kapell, kyrkomusiker samt församlingshem för minnesstund.
  3. Begravningsgudstjänsten följer alltid Svenska kyrkans ordning och det finns begränsad möjlighet till ändringar. Dock går det bra att lägga till ytterligare musikinslag såsom en solist eller musiker.
  4. Tillsammans med prästen planerar du som anhörig själva begravningsceremonin. Det är ni tillsammans som väljer psalmer och planerar griftetalet (prästens tal till den avlidne).
  5. En personlig rådgivare från Lova Begravningsbyrå hjälper till med all övrig planering såsom blommor, administration och gravsättning. Vi kommer även att närvara under själva begravningen.

Begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning:

Inledningsmusik
Psalm
Griftetal (Tal från prästen som syftar till att stötta de anhöriga och utformas med ett personligt tilltal)
Bön
Överlåtelsen (Överlämnande av den avlidne i Guds händer, samtliga står upp för att visa sin vördnad)
Bibelläsning
Psalm
Bön

Avslutning A
(Avskedet sker på kyrkogården vid jordbegravning)

Välsignelsen
Psalm
Avslutningsmusik (Kistan bärs ut)
Gravsättning (Kistan sänks och de sörjande tar avsked av den avlidne)
Slutbön

Avslutning B
(Avskedet sker i kyrkan/kapellet)

Psalm
Avskedstagande
Slutbön
Välsignelsen
Avslutningsmusik

Förslag på PSALMER

Härlig är jorden – Psalm 297
Blott en dag, ett ögonblick i sänder – Psalm 249
Bred dina vida vingar – Psalm 190
Var inte rädd – Psalm 256
Oändlig nåd (Amazing Grace) – Psalm 231

Läs mer här om begravningspsalmer.

Läs mer här om hur du planerar en minnestund.