Medlemskap i Svenska kyrkan

Medlem i Svenska kyrkan blir du genom dopet. Sedan 1996 blir du inte längre automatisk medlem genom att dina föräldrar är medlemmar utan du behöver döpas för att erhålla ett medlemskap. Ungefär 60% av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan. Med ett medlemskap följer den så kallade kyrkoavgiften som inte ska blandas ihop med begravningsavgiften.

Vad innebär ett medlemskap i Svenska kyrkan?

Ett medlemskap i Svenska kyrkan innebär att du är med i ett kristet samfund och del av en församling. Du blir medlem genom dopet och om du inte är döpt kan du göra det senare i livet och erhålla ett medlemskap då. Du kan när du vill gå ur Svenska kyrkan. Som medlem i Svenska kyrkan får du ta del av:

 • Dop i kyrkan. Då blir du också medlem.
 • Konfirmation i kyrkan.
 • Bröllop i kyrkan. En av parterna behöver vara medlem i kyrkan.
 • Gudstjänster, mässor och andakter.
 • Körer och konserter.
 • Kyrkan ordnar även aktiviteter såsom öppna förskolor, ungdomsgrupper, pensionärsträffar, språkkaféer.
 • För särskilt utsatta i samhället stöttar Svenska kyrkan med diakoner, präster och samtalsterapeuter som kan ge råd och stöd.medlemskap i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ägnar sig även åt biståndsarbete genom att ge stöd åt människor som drabbas av svält, fattigdom och katastrofer världen över. Restaurering och skötsel av Sveriges 3 400 kyrkor är också en del i Svenska kyrkans arbete.

Hur skiljer sig kyrkoavgift/skatt från begravningsavgiften? 

Kyrkoavgift är den avgift du betalar för medlemskap i Svenska kyrkan. Avgiften dras från skatten och finns på din skattsedel. Begravningsavgift betalas av alla löntagare i Sverige som betalar kommunal inkomstskatt, oavsett medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften finansierar gravplatser till alla folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Kyrkoavgift och begravningsavgift är separerade på skattsedeln och avgifterna har inget med varandra att göra. Större delen av kyrkoavgiften går till arbetet som din lokala församling gör vilket går att få mer information om på respektive församlings hemsida.

Vilken summa du betalar i kyrkoavgift styrs av din inkomst samt av vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften ligger på cirka 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst (2019).

Läs mer om begravningsavgift och vad du har rätt till om du inte är medlem i Svenska kyrkan .

Medlem i Svenska kyrkan – vad gäller för begravning?

Innan du tar beslut om vilken typ av begravning du vill ordna kan det vara bra att kolla upp om den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan eller inte. Vid medlemskap i Svenska kyrkan har du rätt att ha begravningen kostnadsfritt i kyrkan. Icke medlemmar får ha begravning i kyrkan mot en avgift.

Alla medlemmar får tillgång till följande i samband med en begravning:

 • En präst från Svenska kyrkan som håller i begravningsceremonin.
 • En lokal till begravningen i form av kyrka eller kapell där själva ceremonin äger rum.
 • Kyrkomusiker som spelar psalmer och valda sånger.
 • Svenska kyrkan tillhandahåller 6 bärare till kistan som behövs vid jordbegravning (processionsbärare).

Här kan du läsa mer om kyrklig begravning.