Musik och solosång

Musik på begravningen är en viktig del och brukar bli ett uppskattat och vackert inslag. Det väcker minnen och ger stund till eftertanke. Det är vanligt med både inledningsmusik och avslutande musik, samt ett musikstycke under ceremonin. Via oss kan du boka både solister, musiker eller varför inte en kör eller ett band? Läs mer och få tips om olika typer av begravningsmusik här.