Jordbegravning

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne i sänks ner i jorden, ofta i samband med begravningsceremonin. En jordbegravning föregås inte av kremering. Vid jordbegravning gravsätts den avlidne alltid i en kistgrav och graven markeras med gravsten och smyckas av rabatter, blomsterbuketter, ljus eller gravlykta.

Vad är en jordbegravning?

Jordbegravning är en gravsättning av mer traditionell karaktär. Själva jordsättningen sker nästan alltid i anslutning till begravningsceremonin och avslutas med att kistan sänks ner i jorden. Ingen kremering sker innan jordsättning. Sista avskedet sker då ute på kyrkogården vid gravplatsen. Om du som anhörig inte önskar vara med när kistan sänks ner i jorden går det bra att låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om det. Jordsättning sker då vanligen någon dag efter begravningsceremonin.

Vid jordbegravning är det lag på att gravsättning sker inom 30 dagar från dödsfallet. Detta skiljer sig från urnsättning som föregås av kremering och kan ske vid ett senare tillfälle. Jordbegravning är vanligt i många olika kulturer. I Sverige stårjordbegravning jordbegravningar för ungefär 25-30% av alla gravsättningar som sker numera.

Hur går en jordbegravning till?

Vanligen sker jordsättningen i anslutning till begravningsceremonin och begravningen avslutas först när kistan sänkts ner i graven. Ordningen är att när ceremonin avslutas i kyrkan eller kapellet bärs kistan ut av 6 kistbärare. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan tillhandahåller kyrkan kistbärare helt kostnadsfritt. Vid graven hissas kistan ner med hjälp av remmar och därefter tar släkt och vänner ett sista avsked, så kallad defileringVid en kristen begravning avslutar prästen med slutbön samt lyser frid över graven.

Jordbegravning enligt svenska kyrkans ordning

Så här ser vanligen ordningen ut vid en begravningsgudstjänst med jordsättning som avslutning:

Inledningsmusik
Psalm
Griftetal (Tal från prästen som syftar till att stötta de anhöriga och utformas med ett personligt tilltal)
Bön
Överlåtelsen (Överlämnande av den avlidne i Guds händer, samtliga står upp för att visa sin vördnad)
Bibelläsning
Psalm
Bön

AVSKEDET SKER PÅ KYRKOGÅRDEN
Välsignelsen
Psalm
Avslutningsmusik (Kistan bärs ut)
Gravsättning (Kistan sänks och de sörjande tar avsked av den avlidne)
Slutbön

Gravplats för jordbegravning

Vid jordbegravning gravsätts den avlidne alltid i en kistgrav. Kistgrav precis som urngrav sköts av anhöriga och de bär ansvaret för skötsel, plantering och gravljus. En kistgrav märks alltid ut av en gravsten. Om det är en familjegrav sedan tidigare görs en textkomplettering på gravstenen. Om det är en helt ny grav sätts en gravmarkör på platsen i väntan på stenen som beställs och tillverkas av ett stenhuggeri. Vid en ny grav tar det 6 månader för jorden att sätta sig och om stenen sätts dit tidigare kommer den snabbt att börja luta. Därav väntar man alltid ca 6 månader innan en gravsten monteras vid en ny grav.

Läs mer om olika typer av gravsättningar.