Dödsbo

Dödsbo är den juridiska benämningen av alla den avlidnes ekonomiska tillgångar, ägodelar och skulder. Dödsboet administrerar också skulder och kostnader såsom hyra, räkningar eller lån. Tillgångarna som är kvar efter alla utgifter utgör arvet.

dödsbo

Vårdnadshavare av dödsboet

Någon måste vara vårdnadshavare av den avlidnes dödsbo, helst den som har bäst ekonomisk kännedom om den avlidne. Om ingen anhörig vill eller kan ta vårdnadsansvaret av dödsboet kan man anlita en utomstående person, t ex en jurist. Vårdnadshavaren förvaltar dödsboet. I praktiken innefattar det kontakt med banker och försäkringsbolag, försäljning av bostad, uppsägning av prenumeration och så vidare.

Vårdnadshavaren behöver ett vårdnadsintyg för att hantera ekonomiska ärenden i dödsbot. Ibland är det även bra att ha ett dödsfallsintyg med släktutredning. Intygen får man via begravningsbyrån och Skatteverket.

Begravning för dödsbon utan tillgångar

Innan arv kan delas ut ska alla skulder betalas, och begravningskostnader har företräde. Om den avlidne saknar tillgångar kan man ansöka om ett ekonomiskt bidrag hos kommunen. Bidraget täcker en enkel men värdig begravning med dödsannons och gravsten.

Om man tror att dödsboet inte kan betala begravningen ska man genast ta kontakt med kommunens socialkontor. Det är viktigt att inte betala några räkningar innan, och att säga upp autogiron och stående överföringar så fort som möjligt. Dödsboet får i detta fall nämligen inte betala några skulder förrän efter bouppteckningen.

Stoppa kostnader

Det är såklart viktigt att snabbt få ordning på dödsboets ekonomi. Öppna all post som kommer till den avlidne och dödsbet, och spara alla räkningar för bouppteckningen.

För att ett dödsbo inte ska behöva betala onödiga kostnader bör man säga upp alla avtal, prenumerationer, medlemsskap och automatiska inbetalningar som den avlidne har. Gör gärna en lista så du inte glömmer något.

Tips på bankärenden:

Vid ett dödsfall gäller inga tidigare fullmakter. För att få göra bankärenden behövs ett dödsfallsintyg och en fullmakt från dödsbodelägarna. Dödsfallsintyg kan beställas av Skatteverket.

 • Inventera skulder och borgensåtaganden (d v s andras skulder där den avlidna har varit borgenär).
 • Inventera och säg upp bankkonton, bankkort och bankfack. Tänk på att den avlidne kan ha haft flera banker och bankkonton.
 • Säg upp autogiron och stoppa e-fakturor och stående överföringar.
 • Spärra alla kreditkort.
 • Kontakta Skatteverket för att se om det finns tillgångar eller skulder till på skattekontot.
 • Makulera pass och andra ID-handlingar. I de flesta fall räcker det med att klippa itu och slänga dem, men kontakta utgivaren om du är osäker.

Tips på saker att säga upp:

 • Hyresavtal (om den avlidne bodde i en hyreslägenhet är uppsägningstiden bara en månad istället för den vanliga uppsägningstiden på tre månader).
 •  El.
 • Gas.
 • Sophämtning.
 • Städhjälp och hemhjälp.
 • Vatten och avlopp.
 • Parkering.
 • TV-abonnemang och TV-licens.
 • Internetabonnemang och telefonabonnemang.
 • Tidningsprenumerationer och bokklubbar.
 • Medlemskap (t ex gym, pensionärsföreningar, fackföreningar, friluftsföreningar).
 • Digitala prenumerationer (t ex Spotify, Netflix eller iTunes).
 • Försäkringar (t ex hemförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, bilförsäkringar, båtförsäkringar eller teknikförsäkringar).

Tips på saker att avboka:

 • Resor och hotell.
 • Läkarbesök, hemtjänst och hemvård.

Vi kan hjälpa dig med bouppteckning och andra juridiska tjänster.  

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss