Testamente

Med hjälp av ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Det kan vara klokt att ta juridisk hjälp för att skriva ett testamente för att säkerställa att inga viktiga detaljer missas. Med ett tydligt testamente underlättar du för dina anhöriga och minskar risken för framtida tvister. Hos oss träffar du jurister som har stor kunskap och erfarenhet av testamenten samt övriga juridiska frågor som kan komma upp i samband med ett dödsfall. Välkommen att kontakta oss på 010 33 33 623 för att få professionell hjälp att upprätta ett testamente.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument där det står skrivet hur dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång.

Varför ska ett testamente upprättas?

Testamente

Det finns juridiska begränsningar i hur ett arv kan fördelas. Om du vill att dina tillgångar ska delas upp på ett visst sätt är det bra att skriva detta i ett testamente för att undvika oklarheter och tvister mellan anhöriga. Testamente är din chans chans att säkerställa att det du lämnar efter dig fördelas enligt din vilja.

En vanlig situation där ett testamente kan spela en viktig roll är när föräldrar vill att sitt barn ska få hela arvet, som enskild egendom, inom ett äktenskap. Även inom familjer som består av gemensamma barn och särkullbarn(barn från tidigare äktenskap) kan ett testamente få en viktig roll. I dessa situationer kan det bli viktigt att förtydliga vem som ska få vad och hur mycket.

Viktigt att tänka på när det gäller testamente

    1. Testamentet måste vara skriftligt och bevittnas av två närvarande vittnen. Detta är ett formkrav som måste följas och övriga formkrav regleras i ärvdabalken. Det går bra att upprätta ett testamente på egen hand men då formkraven måste följas kan det vara klokt att ta juridisk hjälp för att skriva ett testamente.
    2. Om du är gift och din make/maka dör ärver du allt om det inte finns särkullbarn eller ett testamente som anger annat. Eventuella gemensamma barn får vänta på sitt arv tills ni båda gått bort
    3. Dina barn och barnbarn är bröstarvingar och kan aldrig göras arvslösa utan har rätt till sin laglott. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv på en gång och behöver inte vänta tills styv- eller bonusföräldern går bort. Ett testamentet kan reglera så att särkullbarnet endast får rätt till sin laglott, det vill säga hälften av det ursprungliga arvet. Detta kan avgöra huruvida din make/maka kommer att få råd att bo kvar i ert hem om någon av er skulle gå bort.
    4. Även om du är sambo kan det vara viktigt att skriva testamente då sambor endast ärver gemensam bostad och bohag av varandra. Om ni vill ärva varandra fullständigt måste ett testamente skrivas annars går all övrig egendom till sambons eventuella barn/barnbarn i första hand och syskon/föräldrar i andra hand.

 

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss