Direktkremering

Direktkremering eller begravning utan ceremoni är lämpligt att välja om man inte önskar en ceremoni eller önskar ha den vid ett senare tillfälle. Många gånger är direktkremation ett önskemål från den avlidne själv alternativt är det de anhöriga själva som väljer detta då det kan vara svårt att enas om en tid som passar alla för ceremonin.

Vad är en direktkremering?

Direktkremering är en begravning utan ceremoni. Detta innebär omhändertagande av den avlidne, transport till krematoriet, kremering och därefter gravsättning i minneslund eller urngrav. Finns en familjegrav och viljan är att den avlidne ska vila i denna är även detta möjligt vid en direktkremation.

Direktkremering

Vad kostar en direktkremering?

Vid en direktkremering hjälper vi till med svepning, kistläggning, transporter, beställning av intyg samt bokning av kremering. En kista i furu är enligt svensk lag nödvändigt för transport till kremation.

För en direktkremering inkluderat transporter och kistläggning tar vi på Lova 5 800 kr. Gravsten och gravplats eller kostnad för urna kan tillkomma.

Kremering inom 30 dagar från dödsdatum

En kremering alternativt annan gravsättning ska äga rum inom 30 dagar från den avlidnes dödsdatum. Efter kremering har man som anhörig upp till ett år på sig att bestämma sig om gravsättning. Det är viktigt att tänka igenom vilken gravsättning som den avlidne skulle vilja ha, dock är det bra om beslutet om platsen för sista vilan tas inom rimlig tid och genomförs därefter.

Gravsättning i Minneslund

En vanlig gravsättning i samband med direktkremering är att vila i minneslund. En minneslund är en plats där askan grävs ner i jorden eller sprids för vinden. En minneslund är en anonym gravplats, och som anhörig vet man inte exakt var i minneslunden som askan gravsatts. Av den anledningen får man som anhörig heller inte närvara vid gravsättningen. Förutom minneslund är askspridning i naturen eller till havs även ett alternativ som en del väljer.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss