Typer av begravning

Det finns många olika typer av begravningar. De två största är borgerlig och kristen. Kristen begravning kan också kallas kyrklig. Man kan också välja att inte ha någon begravningsceremoni alls, och istället gravsätta direkt eller efter en kremering.

Hur väljer man begravningstyp?

Oftast väljer man begravning efter vad den avlidne skulle önskat. Med kista eller urna. Stor, liten, elegant, enkel, påkostad eller mer prisvärd begravning. Om den avlidne har varit medlem i ett trossamfund är det vanligast att de leder begravningsceremonin i sina lokaler, och enligt sina seder. I de flesta församlingar kostar det inget för begravningsceremonier vad gäller lokal, ceremoniledare och musik.

Att välja begravning med kista eller urna

Man väljer om man vill samlas kring en kista eller en urna på begravningsceremonin. En del religioner har tydliga förhållningssätt till om den avlidne ska kremeras eller inte, vilket kan påverka valet.

En kista kan man välja att ha med blommor som kistdekoration eller draperat av ett bårtäcke, som är en vacker textil. Man kan också ha en öppen kista, men det är inte särskilt vanligt i Sverige. Även om den avlidne senare ska kremeras kan man välja att ha en kista på begravningen.

Med urna blir det mer flexibelt både med plats och tidpunkt för ceremonin. En urna kan man bära med sig nästan var som helst, och vid kremering kan man vänta upp till ett år med gravsättning. Även om man väljer urna vid begravningen behöver man köpa en kista, eftersom kremeringen alltid sker med kista enligt svensk lag.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss