Vett och etikett vid begravning

En begravning är en slags högtid, där man hyllar den avlidnes minne. Men det är också ett tillfälle att visa de närmast anhöriga sitt stöd och deltagande. Därför är det viktigt att tänka på vett och etikett. Kom i tid, helst 15 minuter innan ceremonin börjar. Då hinner du hälsa på de andra gästerna och växla några ord med värden för begravningen.

Kondoleans

För att visa sorg och medkänsla för de närmast anhöriga kan man skicka eller lämna över en kondoleans. Det bästa är om du har möjlighet att lämna över den i anslutning till begravningen. Till hälsningen så kan du räcka över blommor eller något annat som du vet att personen i fråga skulle uppskatta. Skriv en personlig hälsning till värden. Vad du skriver beror helt på hur nära du står den avlidnes anhöriga.

Var sitter man?

I kyrkan brukar den avlidnes släkt sitta på högra sidan, med den närmaste familjen längst fram. Vänner och bekanta sitter på den andra sidan. Om det är få gäster så sitter alla på samma sida. I vissa kyrkor och kapell finns det ingen mittgång. Om du är osäker kan du fråga  prästen eller annan personal.

Om begravningen är borgerlig finns det inga formella regler, men den närmaste familjen sitter alltid längst fram.

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss