Kyrklig begravning

Vid en Kyrklig eller kristen begravning planerar du begravningsceremonin enligt svenska kyrkans ordning. Begravningsceremonin äger rum i en kyrka alternativt ett kapell och hålls av en präst. Ceremonin innehåller bland annat klockringning, böner, bibelläsning och psalmer.

Kristen begravning

Att tänka på vid kristen begravning

Om du väljer en kristen begravning enligt svenska kyrkans ordning behöver den avlidne vara medlem i svenska kyrkan för att få kostnadsfri tillgång till präst, lokal i form av kyrka/kapell samt kyrkomusiker. Till skillnad från en borgerlig begravning följer ceremonin en specifik ordning enligt svenska kyrkan. Om den avlidne hade egna önskemål gällande sin ceremoni ska dessa önskningar enligt lag följas så långt det är möjligt.

Begravningsgudstjänst enligt svenska kyrkans ordning ser ut enligt följande:

Inledningsmusik
Psalm
Griftetal (Tal från prästen som syftar till att stötta de anhöriga och utformas med ett personligt tilltal)
Bön
Överlåtelsen (Överlämnande av den avlidne i Guds händer, samtliga står upp för att visa sin vördnad)
Bibelläsning
Psalm
Bön

Avslutning A (Avskedet sker på kyrkogården vid jordbegravning)
Välsignelsen
Psalm
Avslutningsmusik (Kistan bärs ut)
Gravsättning (Kistan sänks och de sörjande tar avsked av den avlidne)
Slutbön

Avslutning B (Avskedet sker i kyrkan/kapellet)
Psalm
Avskedstagande
Slutbön
Välsignelsen
Avslutningsmusik

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss